Brugge

the day after  15/10/18 ,
Neen  , ik ben geen schim uit het verleden .
Ik ben een mens van vlees en bloed . 71 jaar . Veel mee gemaakt .
Op dagen als deze komen dingen terug aan de oppervlakte .
Dingen waarvan je dacht dat je ze los gelaten had .
50 jaar geleden stond ik aan de wieg van Groot-Brugge .
Was ik de jongste kandidaat op de toenmalige BSP lijst .

Samen met Frank van Acker doorbraken wij in 1976 de 100 jaar volstrekte CVP-meerderheid in Brugge .
Ik geloof dat we toen 9 zetels haalden .
Ik zou zeggen , na 50 jaar ...terug naar af ....
In 1985 deed ik mijn intrede in de gemeenteraad .
Dit na 20 jaar hard werken en zwoegen om mijn doel te bereiken , mijn droom te verwezenlijken .
Ik schreef toen al mijn brieven ...honderden brieven , tussenkomsten , met de hand .
Soms tot middernacht en er over , na mijn dagtaak als bouwvakker .
Toen kreeg ik van FVA de opdracht om  mij te gaan in zetten te en voor  St Pieters .
Na het overlijden van senator Omer Carpels bleven de militanten daar verweesd achter zonder mandataris waarop ze konden terugvallen .
De toenmalig opgerichte SP kernen , ( wijkraden )naar een idee van Frank Van Acker en Karel Van Miert functioneerden goed tot zeer goed .
Ze waren het kanaal voor inspraak en info , een wisselwerking van en naar , de SP fractie en het kabinet van de Burgemeester .
Oorspronkelijk  was ik lid van de kern Kust ...Lissewege , Zeebrugge , Zwankendamme , Dudzele .
Zij hadden toen in hun rangen 3 gemeenteraadsleden waaronder ik zelf .
Dat was een beetje te veel van het goede , een beetje na-ijver weet je wel ...en zodoende dropte men mij in de kern St Pieters .
Het was tegen mijn goesting . Ik was daar een vreemde eend in de bijt , werkte liever in mijn geboortestreek , maar het ijs was rap gebroken en ik heb daar vrienden gemaakt .

Het klikte trouwens wonderwel tussen mij en de Burgemeester en zijn kabinet en wij hebben schone dingen gedaan voor de mensen .
De socialistische gepensioneerden van St Pieters gevestigd in Café St Christophe droegen mij op handen .
Ik heb daar nog samen met Frank pinten gedronken , feestje gebouwd , tussen de mensen . MET DE MENSEN !
Ik kreeg toen al in het Brugs SP partijbestuur te horen dat ik mij beter met mijn dossiers kon bezig houden in plaats van in de café ’s te zitten .
Eerlijk gezegd had ik daar weinig oren naar , wetende dat het uit de hoek kwam van enkele jong-socialisten , jonge wolven . Intellectuelen met universitaire diploma’s die niets liever wilden dan mijn plaats in te nemen .... Wereldvreemden die niet eens de prijs van een pint kenden ....
Ik zag het nut niet in van mijn tijd te verspelen om in dossiers te gaan snuisteren in de wetenschap dat ik er toch weinig kon aan veranderen wegens de beslissingen toch genomen boven de hoofden van ....
Ik had daar trouwens geen tijd voor . Bovendien had ik een blind vertrouwen in MIJN burgemeester en MIJN schepenen die dit deden in het kader van hun job .
Ik kon het wel en als het nodig was deed ik het ook , vooral als het om mijn streek ging .

 

TUSSEN DE MENSEN , MET DE MENSEN .

TROFEE ' S  UITREIKEN  MET DE SCHEPEN VAN DE SPORT  , VOETBAL  10 JAAR VK DUDZELE , MET  DE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND ....... 

En van de grote lijnen was ik goed op de hoogte want ik was een zeer aandachtig luisteraar en had een goed geheugen . ( nog steeds en erg jammer voor sommigen )
Toen Frank stierf in 1992 kwam er een schepenzetel vrij maar ik kreeg  geen loon naar werken en ik nam ontslag . De dienstdoende burgemeester Fernand Bourdon stelde alles in het werk om mij aan boord te houden . Maar tevergeefs .
De wonden te diep . De onrechtvaardigheid te groot !
Hij heeft nog een hele namiddag in mijn woning zitten pleiten met de chauffeur voor de deur ....
Dit emotioneel verhaal vertel ik  hier onder een ander item op deze  site onder de titel  “ mijmeringen “ .

Na mijn ontslag  viel ik terug op mijn andere passie , mijn duiven .
En er ook over schrijven in duivenkranten , later op internet , en dat doe ik nog steeds .
Mijn verhalen zijn doorspekt met beelden van vroeger , mooie beelden  en minder mooie beelden , soms schrijnend .
Nu zijn de scherpe kantjes  er af  . Ik oordeel niet zo rap meer . Ik ben objectiever geworden .
Mensen doen soms dingen met goede bedoelingen die toch verkeerd uitdraaien  .
Ook in de politiek  gebeurt dat ! Soms is het klimaat ongunstig , de onwil groot en van t een komt t ander ....
Dit zijn zo’n beetje de gedachten die in mij opkomen , daags na die memorabele verkiezingen van 14 oktober 2018  in mijn geliefde stad .
Maar er is meer .
Om te beginnen hartzeer . VEEL HARTZEER !
Iets zien kapot gaan dat je hebt helpen op bouwen , waarvoor je het beste van je zelf gegeven hebt , dat is erg .
Ik was maar een kleine garnaal , een radertje in de machine , een waterdrager , maar ik had een ideaal en een machine waar je radertjes uit haalt valt stil .
( om over na te denken .....)
De mensen hebben hun geloof in de politiek verloren . Dat hoor je overal onder de mensen ....
Om de poen is het te doen en het is nog juist ook !! Het ideaal is heel erg ondergeschikt geworden aan het eigenbelang . Elke dag komt er een nieuw schandaal  aan het licht .
Ook de SPA is niet meer geloofwaardig . De mensen worden gepluimd , betalen zich blauw aan energie , aan belastingen , komen niet meer rond .
Nog nooit was de ( verdoken ) armoede in deze welvaartstaat zo groot .
Nog nooit was het leven zo duur !!
Misschien moet er een nieuwe ACHIEL CHARBON opstaan die ons gratis mazout geeft .
Ik lees links en rechts ook op FB dat de kiezers vergeten zijn wat de SPA voor de arbeider gedaan heeft .
Nee , we zijn dat niet vergeten . Maar diegene die het gedaan hebben zijn er niet meer en diegene die er nu zijn doen het niet meer . Zo simpel is dat .  
Maar goed . Terug naar Brugge .
De pijnlijke nederlaag .
Ik veroordeel niemand . Ook Burgemeester Landuyt niet , al zal hij daar wel op afgerekend worden .
Ik heb hem gevolgd al die jaren ( van op afstand )
Ik heb ook de woelige omstandigheden gekend en van dichtbij mee gemaakt toen hij onze rangen kwam vervoegen .
Maar ik ga geen oude wonden open halen .
Hij is ongetwijfeld een zwaargewicht . Iemand die het kan uitleggen en hij deed zeker wel zijn job goed .

Ik denk dat hij en de SPA het slachtoffer zijn van de polarisatie rond 2 personen .
Zijn voorkeurstemmen zijn verhuisd naar die andere ....
CD&V heeft daar rustig en tactisch naar toe gewerkt en de fout van 6 jaar geleden hersteld toen ze Patrick Moenaert aan de kant schoven .
Maak jullie geen illusie ’s . Ik heb het verhaal zelf gehoord uit de mond van Patrick die ik al heel lang ken .
Landuyt heeft niet echt aan zijn populariteit gewerkt maar om de nederlaag alleen aan hem toe te schrijven dat is er wel een beetje over ...
Het is tijd voor een gewetensonderzoek .
Een klein detail ...Ooit waren we met 18 ...Ze kenden ons overal ...We kwamen overal ...
Nu ken ik er bijna geen een meer . Ik hoor over succesvolle politiekers met 100.000 huisbezoeken ...
Bedankt ...en tot binnen 6 jaar ?
Ik zag er geen een !! Ik ken er ook bijna geen een meer . Wel een beetje op sociale media maar daar win je geen verkiezingen . Al denken velen van wel !
Er is ook een maatschappelijk probleem hé ...Het verenigingsleven valt stil . Mensen kennen elkaar niet meer . Kruipen in hun huizen met hun smartphone ...
Ik zag op TVfocus zondag , een oude vriend die ik al heel lang ken . Dirk Defauw , geflankeerd door twee jonge gasten . Een groen jongetje dat een beetje politiek gaat spelen en “ zomaar niet in elke coalitie gaat mee doen “ en een zekere Pablo die ik nog nooit in levende lijve heb ontmoet . Ik ken hem niet en ergens hé mannen ...verontrust mij dat .
Ach mensen ...jullie kunnen de mooie slagzinnen wel weer opbergen en aan de slag gaan .
Ik hoor niets anders dan dat ze een positief verhaal zullen brengen naar de mensen , een vernieuwend elan , grote projecten met inspraak van de burgers ... een nieuw verhaal ...
Een koehandel dat is het . En de kruitdamp is nog niet opgetrokken en de stoelendans is al weer begonnen .

De postjes invullen . Dat zijn pas spannende projecten !!
In Brugge maken ze een “ brede “ coalitie omdat grote projecten op stapel  staan en er centen nodig zijn uit de Vlaamse regering . Ook voor cultuurprojecten moeten er centen komen en dus  moet er voor gezorgd worden dat Rutten over de brug komt via de VLD en daarvoor gaan er hardwerkende mensen op zij geschoven worden binnen de SPA .
Politiek is tactiek en poen . Meer is dat niet . Vuile spelletjes en afrekeningen . Ten koste van en op kosten van de gemeenschap .
Het is niet normaal , en ik zal het ook nooit normaal vinden , dat een goed menend burgemeester geen geld krijgt van “ hogerhand “ omdat hij niet tot de juiste partij  behoort .
Dat een burgemeester met een “ project “ geboycot wordt vanuit de regering uit electorale overwegingen .
Ik heb het ooit geweten dat Frank Van Acker naar het paleis ( jawel !!! ) in Brussel trok voor centen voor de haven van Zeebrugge omdat “ een ministerke van niks “ , zoals hij het zelf zei , zijn plannen dwarsboomde . Zoals ik al zei ...KOEHANDEL !
Bon , ik heb eens mijn hart gelucht .
Eigenlijk moet ik nog iets heel belangrijks kwijt .
En het gaat over Renaat ....
Ik verwijt hem maar één ding . Hij heeft zijn karakter en dat kan hem parten spelen . Ik ken dat !
Ik verwijt hem dat hij er van onder trekt . Dat hij zijn verantwoordelijkheid niet op neemt .
Hij is door de kiezer op de vingers getikt .  Dat is pijnlijk ! Het is niet de moment om als een koppig kind te zitten kniezen .
Hij kan bij sturen .  Zichzelf bijsturen . De weg naar het OCMW ligt open . Het is een kanaal naar de burgemeesters sjerp . Om het even voor wie .
De SPA heeft hem nog nodig . BROODNODIG ! Mensen met zijn ervaring zijn hun gewicht in goud waard voor een politieke partij .
Een heel schoon voorbeeld voor Brugge is Leuven waar Mohamed Ridouani naadloos aansluit op het vertrek van Tobback .
Samengevat . Vernieuwing is nodig maar in Brugge doen ze het nogal bruusk .
Niemand moet naar mij luisteren . Naar die oude zeveraar ....
Maar ik zat er bij . Ik zat tussen Pierre Chevalier en Jean vd Bilcke toen Jean  zei  ( letterlijk !!! ) “ Ik ben het beu te werken met een stront boven mijn hoofd . "
De machtsstrijd tussen  Peuteman en Chevalier was op zijn hoogtepunt .
Chevalier werd ( zo goed als ) gedwongen om over te lopen naar de VLD .

Pierre heeft mij nog met aandrang gevraagd om met hem mee te gaan  naar de VLD .
( Ik heb het wel overwogen ) 
Blijft hij , dan kennen we in Brugge nooit een CD&V burgemeester .
Ik heb ( veel ) vroeger al meermaals de vinger op de wonde gelegd in brieven en gesprekken .
Men heeft er niet echt rekening mee gehouden en men zal dat nu ook niet doen  maar kom dan niet klagen binnen 6 jaar hé
( of iets vroeger....mei 2019 ! )
met vriendelijke groeten en dank voor uw aandacht .
En Rood is troef !
Casier Roger
Zeelaan 50
8380 LISSEWEGE
BRUGGE
0497 46 71 74