Rond deze tijd schreef ik altijd een kerstverhaal  .

De laatste jaren ging dat steeds moeilijker . De reden ?
Ik ben daar steeds minder in de stemming voor .
Ik begrijp die gekte steeds minder , dat melig gedoe rond een sprookje dat men hardnekkig aan kleine kinderen probeert wijs te maken .
Om te beginnen heeft het in Bethlehem nog nooit gesneeuwd en was het helemaal niet nodig om er een os en een ezel bij te sleuren , om met hun adem het kindje warm te houden .

Dus brave mensen hou op met die sneeuw en die wintertoestanden want het was daar waarschijnlijk meer dan 30 graden in de schaduw !
90 procent van de mensen willen de pret niet bederven en gaan mee in dat verhaal of wat men er van gemaakt heeft .
Een verhaal van VRETEN OP AARDE terwijl 2/3 van de wereldbevolking in honger leeft en/of gebukt gaat onder een of andere oorlog .
Die zogenaamde mensen van goede wil staan een gans jaar met getrokken messen tegenover elkaar . Haat , geweld , corruptie en machtsmisbruik tieren welig en dan gaat men op het einde van de rit  alles bedekken met de mantel der liefde .
Vreten op aarde ...en na nieuwjaar staan de boekjes vol met raadgevingen om af te slanken . Hoe de overtollige kilo’s en de katers kwijt te raken .
Het is allemaal zo voorspelbaar geworden ...
Neem nu de politiek ...
De Belgische politiek ....man , man , man ...

Het toneelstuk dat opgevoerd werd in de Wetstraat kent zijns gelijke niet .
Een klucht op gevoerd door leugenaars die zonder een spier te vertrekken de ene dag warm blazen en de andere dag koud .

Het Marakesh pact . Het migratiepact ; Een pact zonder inhoud , een pact met voorstellen , NIET BINDEND !!
Dat laatste is eigenlijk hallucinant ....Wereldleiders van bijna 200 landen komen samen om een pact goed te keuren , en om op onze kosten te zuipen en te vreten , een pact zonder verbintenis , geen wet !!
Een lege doos .

Dit waardeloze pact werd door één man gebruikt als bom onder een waardeloze regering in een poging om heel het land in zijn greep te krijgen .
En dan begint een nooit geziene show van welles-nietes spelletjes . Gewoon uit electorale overwegingen worden de grofste onwaarheden verteld .

Het belang van de burger ??? Ach kom nou  !
EEN man ! EEN ! Die de ene dag flirt met  extreem rechts en de andere dag met de socialisten en ze dan om beurten een mes in de rug plant . EEN man die probeert de staatsinstellingen te ontwrichten en zich dan profileert als de grote redder des vaderlands .
Zo’n 90 jaar geleden zagen we dat ook in Duitsland .

L’ histoire se répète ! Voor wanneer een kristalnacht ?
Een man die beweert dat hij geen socialisten meer kan zien en ze dan binnen haalt in zijn eigen stadhuis om zijn vel ( lees : postje ) te redden .
En de opiniepeilingen leren ons dat die gasten nog progressie maken . Niet te geloven toch ?

Je krijgt dus het bestuur dat je verdient .
Ge moogt mij er van verdenken een socialist te zijn . Nee , ben ik niet !

Ik ben niemand !

My name is Nobody . Maar ik denk dat men zonder de waard gerekend heeft en met de waard bedoel ik ene Elio  DI RUPPO . Wie leeft zal zien !

Sorry mensen , ik wil de pret niet bederven en ik wil jullie best wel een Vrolijk Kerstfeest wensen maar eerst een paar vraagjes beantwoorden ....
Is de politiek nog geloofwaardig ?
Zo ja ! Noem mij dan één ( 1 ) politieker die dat wel is .
Is de voetbalbond nog geloofwaardig ?
Zijn de uitvinders van het kerstverhaal nog geloofwaardig ?
Ben je er zeker van dat de uitslagen van een voetbalmatch correct zijn ?
Is de wielersport zuiver ?
De duivensport ? Vind je de bedragen die betaald worden voor een duif nog normaal ?
In mijn onmiddellijke omgeving zijn er liefhebbers die zwaar in de geldbeugel getast hebben voor versterking van de kolonie .
1500 euro voor een koppel eitjes  van de vliegduivinnen  bijvoorbeeld .
Nog een ander heeft zich in gespannen met Vandenabeele duiven voor zo’n slordige 10.000 euro .
Ik bekijk dat en dan schud ik meewarig het hoofd .

Ik vraag mij soms af of je het begrip ONZEKERHEID kunt verkopen . Te gelde maken .
Ik denk van wel ! Hoezo ? zal je vragen ....
Welnu , onzekerheid zorgt er voor dat mannen met veel geld de duurste  duiven kopen in de hoop dat ze die onzekerheid kunnen omzeilen . Dat kunnen ze niet !
Omdat het bedrag dat je voor een duif geeft niets zegt over haar waarde !
Onzekerheid zorgt er ook voor dat de kruimels van de rijk gedekte tafel nog gekocht worden door de mindere goden !
Iedereen kent die verhalen van een ronde jongen die te koop is en dat prutske dat alleen over blijft omdat niemand het wil .
Laat dat prutske nu toch een stammoeder worden .
Het zou mij ook kunnen overkomen en dus kopen we die prutsen ....

Laatst zag ik op internet een duivinneke dat mij aan stond .
Een ingeteelde kleindochter van KIMLYNN , 1° internationaal Perpignan .

Ik heb er op geboden tot 225 euro . Dat was MIJN limiet . Meer ga ik nooit geven voor een duif .
Ik ben een gepensioneerde werkmens ....
Laatst heb ik nog tegen een van mijn vrienden gezegd dat ik niet kan  wat hij kan , wegens niet zo kapitaalkrachtig ( Is toch geen schande ? )

Eigenlijk heb ik daar geen problemen mee . Ik gun het ze en als ze zich daar goed bij voelen moeten ze dat vooral doen !
Ik geef er de voorkeur aan om te ruilen met gesloten beurzen . Tot nu toe is dat redelijk gelukt maar je moet wel beseffen dat dit niet zo simpel is , omdat een ruil in houdt dat je iets goeds in de plaats geeft . Dat is vooral erg van belang omdat bijlange niet alles lukt en als het dan goed lukt bij de tegenpartij , zit je goed , want dan mag je nog eens terug gaan !!
De laatste tijd echter nemen enkele vrienden van mij een zodanig steeds hogere vlucht dat ik beschaamd ben om hen nog iets te presenteren , of  een voorstel doe voor een ruil .   Niemand loopt graag een blauwtje .

Dus ja , dat wordt moeilijk en dus blijf ik maar wat aanmodderen  en hopen dat een van mijn duifjes een topprestatie levert ....
En schooien is al helemaal mijn stijl niet . In regel vraag ik slechts één keer iets aan iemand  .
Dat is vooral het geval wat zware fond betreft . Op snelheid kan ik iedereen in de ogen kijken wegens topmateriaal in huis .
( met dank voor het vertrouwen !! )
Ik heb 70 late en late zomerjongen gekweekt voor de zware fond  die vrij uitvliegen .
Ze hebben de kinderziekten doorstaan . Ze kregen “ het “ aan hun oogjes , ze kregen ook  diarree , en ik had een paar sterfgevallen .
Het ging goed tot ik begon te kuisen .  JA ! In hun hok heb ik metalen roosters op pootjes . De mest er onder  begon zich op te stapelen en kwam er bijna bovenuit . De duiven peuterden de gemorste graantjes gemakkelijk er uit tussen de op gehoopte mest . Velen zullen dit met afgrijzen lezen maar het is de waarheid .
En dus maakte ik van mijn hart een steen en haalde ik 5 kruiwagens mest onder de roosters uit .

En toen .....toen werden ze ziek !!
Dat is zo’n goeie maand geleden . 2  dooie en nog eens 5 uit hun lijden verlost . Meestal van de jongste , waarschijnlijk nog geen voldoende weerstand op gebouwd tegen infectie ‘s  .
Ik had ook gezien dat ze in de aanpalende weide het gezelschap opzochten van de bende verwilderde duiven die zich op houden in de veehouderij hier 100 meter verder .
Wat kan je daar aan doen ? Lijdzaam toe kijken .
Nu is het gevaar geweken . Ze zijn in goede doen en trekken ver en hoog weg . Beginnen te blinken en te paren .
Op de kweekhokken gaat het voorlopig  goed . Ze kwamen vlot met eitjes en vandaag 22 december heb ik reeds 12 jongskens geteld ...Hier ook een paar tegenslagen , paar vechtpartijtjes en zo .
Daar maal ik niet meer  om , vroeger wel , maar er is toch niets aan te veranderen eenmaal gebeurd .
En eer je het weet ligt er al een volgende ronde in de nesten .
Deze oude brompot gaat nu sluiten met jullie allemaal een gelukkig 2019 toe te wensen en veel tweede prijzen met de duiven . De eerste speel ik liever zelf ! ( grapje ! )

en sorry voor het totaal ontbreken van enig kerstgevoel van mijnentwege .
Er valt niets te vieren . Tenzij je in die periode verjaart zoals Bartje ...
Ik haat die 2 laatste donkere maanden van ‘t jaar .
Geef mij maar Lichtmis , Pasen , 1 mei ...
Ontwaakt verworpenen der aarde .... 
Tot de volgende
Roger Casier    

Als toemaatje  , hiernaast een beeld van mijn oude duivinnen voor de zware fond .
Een nieuw  verenpak  , schitterende conditie