BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN - HET WITSLAG VAN 61 - EPILOOG

Het wordt tijd dat we de verhalen van rond de Leuvense stoof tijdelijk stopzetten .
De reden is nogal eenvoudig . Het is Pasen 2023 . De lente wenkt .
Het duurt langer dan anders . De herfst begon ergens in november en duurt nog altijd .
De winter werd gewoon overgeslagen .
Op mijn tuinvijver vond ik hoogstens twee , drie keer een laagje ijs van , ocharme , een kleine centimeter .

Maar de lente is onontkoombaar .
Het nieuwe groen is nog schuchter maar straks barst het feest in volle hevigheid los . 

Blij dat ik het weer beleven mag !
De verhalen over HET WITSLAG VAN 61 konden ook door niet-duivenmelkers gesmaakt worden .
Voor mij was het een herbeleven van mijn jeugd .
We hadden niet veel en toch waren we rijk en vooral ik , denk ik , kijk met weemoed terug naar  die mooie tijd .
De elite van ons dorp speelde ook met de duiven en mijn vader , simpele werkman , spelde hen de les .
Tussen 1961 en 1965 was er geen houden aan en dat is mij bijgebleven . 
Er is ondertussen veel veranderd maar of het nu zoveel beter is ?....
Maar goed . De " Beelden uit mijn kinderjaren " konden niet eeuwig duren want in 1965 werd ik 18 .
Ik ben een kind van de sixties . Wat dat betekent weten alleen mijn leeftijdsgenoten . 
Je moet het meegemaakt hebben !!   Tijdens de golden sixties nam de welvaart in ons land spectaculair toe.

 Het dagelijks leven veranderde compleet . 

Mensen kochten een auto , een televisie ,  allerlei huishoudtoestellen en er kwam een telefoon in huis . 

Woningen kregen een badkamer en een binnentoilet . 

Alsmaar meer vrouwen gingen uit werken , de pil werd geïntroduceerd en de eerste supermarkten openden hun deuren .

Superduif , HET  WITSLAG VAN  61 , met zijn 14 overwinningen , heeft van mij een duivenmelker gemaakt . 
Ik moest de duivinnen " af nemen " en terug in de ren zetten , terwijl vader zijn succes uitbundig vierde in het duivenlokaal . 
Het Witslag sloeg met zijn vleugels tegen mijn handen toen ik voorzichtig zijn " geliefde " uit de nestbak nam . 

Ik sprak tegen hem , " paaide " hem met de boodschap dat het maar voor een weekje was . 
Dat was puur genieten . Die paar ogenblikken met de kampioen , in de intimiteit van het duivenhok . 
Want in de week was het weduwnaarshok voor mij verboden terrein .
Ik mocht geen duiven in handen nemen , behalve dan die stomme  duivinnen .
Maar stiekem deed ik het toch en daar stond ik dan met de kampioen in mijn handen .
Trok voorzichtig zijn vleugel open , zoals ik vader had zien doen . 
En zette hem voorzichtig met een zucht , een zucht van ontzag , terug in zijn woonbak .
Daar op dat schamele hok is de liefde voor de duif geboren en die is er nog steeds .
Soms denk ik dat het enige is dat echt belangrijk is .
Het is tijd voor de epiloog ....
HET WITSLAG heeft zelf nooit een goeie duif op de wereld gezet . 
Ik had wel een heel goeie uit zijn zus toen ik in 1965 zelfstandig begon te spelen . 
De " SCHURK " won 43 prijzen met drie eerste .....
Mijn zelfstandige  loopbaan heeft niet lang geduurd want in 1967 verhuisden wij naar de Kerkstraat en was er geen plaats meer voor een eigen hok .
De tandem Jerome Casier & zoon werd geboren . Ik was net 20 en ook mondiger !
En ik wilde baas zijn op het kweekhok . PUNT ! Te nemen of te laten !!
Vader liet de kweek zowat op zijn beloop .
Hij had er een hekel aan om koppels te wijzigen en de ambras die daaruit voort kwam omdat de liefde zich nu eenmaal niet laat bevelen . 

Tussen 1961 en 65 had vader 4 topduiven . Twee ervan kwamen uit het koppel DE OUDE GESCHELPTEN x DE BLAUWE PERSYN .
Toen DE OUDE GESCHELPTEN niet meer bevruchte zag ik mijn kans schoon  .
De duivin van HET WITSLAG vloog in de ren en hij kreeg DE BLAUWE PERSYN als partner . 
Ik kweekte er twee fenomenale jongen uit . Een licht geschelpte duiver , DE SCHONE GESCHELPTEN , genaamd en een iets donkerder duivin , gewoon DOCHTER WITSLAG  genoemd . 
De SCHONE GESCHELPTEN ging verloren door een fout van vader ( Ik kom daar later op terug in een oud herwerkt artikel ). 
Ondertussen had ik ene ROMAIN HAELTERMAN leren kennen uit VOORDE bij Aalst . 
Ik kreeg een koppel eitjes uit zijn toen nog onbekende DIKKE WINSTON . Eitjes die ik gewonnen had in een tombola op zijn verkoop van late jongen te ASSEBROEK -BRUGGE .
Ik had er een mooie ronde dikke geschelpte duiver  uit en een zwartbonte duiver . De zwartbonte heeft nooit iets gegeven dat deugde . 
De geschelpten ( in Holland zeggen ze KRAS ) werd DIKKE WINSTON  gedoopt , naar zijn vader ,   en .....gekoppeld aan DOCHTER WITSLAG . 
Ik ga een lang verhaal , waarop ik volgende winter terug kom , kort maken .
In 1970 vloog hun dochter de ANGOULEME DUIVIN de eerste provinciaal op meer dan 600 jonge duiven met 45 minuten voorsprong ( u leest goed ! )

Mijn vriend Romain kwam er later , op een mooie zondagmorgen in het najaar van 1970 ,  een koppel uit haar ouders terug halen .
( kleinkinderen van het WITSLAG 61 ) 

Ondertussen liep ik zo'n beetje op vrijersvoeten en ik huwde in 1972 met mijn Tineke , niet van Heule , maar van LEDEBERG .
Liever dan een vis die in een  goudzee zwemt , liever dan een vogel die geen sparen kent ......

Voor de tweede keer zou ik zelfstandig beginnen ....
En ik had een plan ....Je moet altijd een plan hebben ! 
Zonder plan kom je nergens , zegt deze oude vos , die zijn pluimen verliest ....
En ik vroeg aan vader , als tegenprestatie voor de jarenlange inzet , mijn " trouwcadeau "
DE ANGOULEME DUIVIN  !! Nooit gedacht dat het zou lukken , maar ik kreeg ze !!!
Het plan was om ook het WITSLAG , haar grootvader , los te peuteren maar ik wilde niet alles ineens vragen ....
En het ultieme plan was om HET WITSLAG aan zijn kleindochter te koppelen !!
Ik woonde 1 km buiten het dorp en ik fietste dagelijks naar de ouderlijke woonst in het dorp , waar de camionette op stal stond , en ik van daaruit vertrok  voor mijn broodwinning . 
Vader was reeds op brugpensioen en ik zag hem dus dagelijks na het werk onder het genot van moeders koffie .
En op een avond leek de sfeer mij gunstig en ik vroeg .....
" Papa , zou ik het WITSLAG niet kunnen krijgen om er eens uit te kweken ? " 
" Ach jongen ....hij is ziek geworden en ik heb hem dood gedaan ...."
Ik hoorde de snik in zijn stem en ging er niet verder op in .
Je moet weten wanneer je iemand met rust moet laten ....;
Later , op mijn fiets , op weg naar huis zat ik te vloeken  wegens het plan in duigen .....
De ANGOULEME DUIVIN werd later gekoppeld aan een duiver uit DE METEOOR van Raoul Verstraete  en het koppel gaf mij goede kweek en nakweek !!
En toen belandde ik in de politiek en werden de duiven bijzaak .
Van 1985 tot 1995 gaf ik het beste van mezelf voor mijn stad , mijn streek , mijn mensen .
Verloren jaren , zo bleek later en alleszins op duivensportgebied .
Als ik er aan terugdenk is er  alleen de warme vriendschap van enkele mooie mensen , 

die waardevol was en die  mij verrijkt heeft !

Ik ga geen namen noemen ! Ze leven verder in mijn hart ( En het is goed zo ! ) 

De lijn van HET WITSLAG 61 ging volledig verloren .
Ik denk nu na al die jaren , nog altijd met spijt terug aan die gemiste kans .
Na de zomer kom ik er op terug , bij leven en welzijn !
Eerst gaan we terug naar het heden . Het wel en wee van HET SPEL MET DUIVEN !
Tot snel ....
met vriendelijke groeten
Roger Casier
    

Op  de foto's .....

Het Witslag van 61 . Slechte foto , 60 jaar oud . Een relikwie ! 

Het schilderachtige  huisje dat ik bewoonde de eerste 5 jaren van mijn huwelijk .
Het duivenhokje . Starten van nul .....
Zwoegen , zweten , sparen en gelukkig zijn !!!!