Dit artikel schreef ik 10 jaar geleden en wordt nu hernomen om hulde te brengen aan mijn generatiegenoten die slachtoffer werden van het corona - virus in 2020 .
Rust in vrede , lieve mensen en bedankt voor alles wat jullie deden voor dit land !  

ARTIKEL NR 70 

donderdag 23 december 2010


Een doorsnee werkmens zet meestal maar eens in zijn leven de grote stap naar het bouwen of kopen van een huis .

Dat is nogal evident wegens doorgaans een tijdrovende , stresserende en dure bezigheid .

Mijn Tine en ik  hadden er voor gespaard . Wij hadden gerekend en herrekend . Ik had het voordeel om na mijn uren ook nog agent van een spaarbank te zijn . Die spaarbank was een onderdeel van de socialistische zuil die , onderhevig aan erosie , langzaam maar zeker afgetakeld en verdwenen is . 

En dus had ik uit de eerste hand alle inlichtingen en inzage in de mogelijkheden .

Als ik spreek van omstandigheden tegen hebben dan is dit een goed voorbeeld want nooit stonden de interesten voor leningen zo hoog als toen !

9,75 % asjeblief !! Ik herinner mij dat ik , eind de jaren ‘ 70 kasbons , verhandelde op 5 jaar , vaste termijn , met een opbrengst van 13,75 % . 

Als ge dat nu vertelt aan jonge gasten dan schudden ze ongelovig het hoofd en toch was het zo !

Een kasbon met samengestelde interest ( groeibon ) van 100.000 BF (Belgische Frank ) op 5 jaar was op het einde van de rit bijna  het dubbele waard !

Codep bood toen een sociale lening  aan met een maximum termijn van 15 jaar en voor het miljoen dat ik wou lenen moest ik elke maand 9.782 BF ophoesten . Vergeet niet dat dit ongeveer overeen kwam met het inkomen van mijn echtgenote.

Het kon ook op 20 jaar maar dan niet meer aan het sociaal tarief en dan was de aflossing iets meer dan 9000 BF. Nu waren er toen , en nu ook nog , mensen die verwezen naar het zogezegd belastingvoordeel en op een zo lang mogelijke termijn leenden . Ik heb het uit gepluisd en het is een grandioze misvatting ! Het is waar dat aflossingen van interesten op hypothecaire leningen vrijgesteld werden van belastingen . Voordeel dat in de loop der jaren afgebouwd en gelimiteerd werd . Maar geen enkel belastingvoordeel woog op tegen het feit dat ik op een lening van 20 jaar  zestig keren 9000 BF MEER moest afdokken !   De rekening was gauw gemaakt ! 9000 x 60 = 540.000 BF  MEER te betalen . Wij opteerden voor de korte pijn ( vergeet niet dat op 15 jaar ook al 761.000 BF interest betaald moest worden ) en ik weet nog dat ik tegen mijn Tine zei dat we na 15 jaar die 9000 maandelijks opzij zouden zetten en daar bovenop nog een schone opbrengst zouden hebben .

Ach mensen toch ! Het zijn naïevelingen die geloven dat men dergelijke zaken uitgevonden heeft omdat de mensen er beter zouden van worden . Jullie denken toch niet dat men bijvoorbeeld het pensioensparen uitgevonden heeft voor uw “ schoon ogen “ ? Meestal gaat het over een vestzak-broekzak  operatie ; Jullie moeten eens de moeite doen om de kosten uit te pluizen die u aangerekend worden om uw dossier te beheren . Ge zult verschieten !!! En ge zult nog meer verschieten als ge 60 jaar wordt en men zonder blikken of blozen uw belasting op het totaal bedrag zal invorderen ( om zeker te zijn dat ge ze niet zult opsouperen ) ; Hewel ! Maak dan eens uw rekening ?

Ge werkt en op uw werk betaald  ge  zoiets van rond de helft belastingen . Van den overschot zet ge iets opzij  voor uw pensioensparen  , ook met het oog op het vermeende voordeel . Als ge dan eindelijk het afgeroomde eindresultaat kunt verteren dan moogt ge opnieuw op alles dat ge er van koopt van 6 tot 21 % BTW ophoesten !!

Zeg mij nu eens wie er beter van wordt of  geworden is !

Het toeval wil , terwijl ik die regels schrijf , hier naast mij mijn maandelijkse elektriciteitsfactuur ligt . 78 euro  !! waarvan 13,54 euro BTW . 

Moreel gezien zou ik die BTW mogen aftrekken van mijn belastingen wegens mijn factuur betaald van mijn reeds grondig afgeroomd inkomen .

Maar goed ! Wij hebben  dus de 4 eerste jaren van ons huwelijk gespaard als gekken . Hoe wij dat deden ?

Door ons veel te ontzeggen . Groenten uit onze eigen moestuin , een zelf gekweekt kieken , konijn of een duifje  . Een scharreleitje van onze kippen , gekweekt met wat oud brood en een greep maïs  , en dat alles kostte twee keer niets . Een keer in de week maakte ik verse soep volgens hierna volgend recept . 

Prei, selder , ajuin,  en wortelen uit den hof werden door de vleesmolen gedraaid , aangelengd met water en samen met een oude duif  een paar uur op de stoof gedeponeerd .

 Daarna werd het vlees van het gebeente verwijderd en in fijne stukjes terug aan de soep toegevoegd . Krachtig en lekker .

 Biefstuk kwam nooit op tafel wegens te duur en voor iemand die groot gebracht is met hutspot en varkensvlees niet echt een delicatesse  .

Naar het werk deed ik een brooddoos mee met volkoren boterhammen  met er tussen een schelletje hespenworst of kalfsworst wegens het goedkoopst . 

Soms al eens een koude braadworst of een koude kotelet of  boterhammen met gehakt of leverpastei .      

Mijn Tine en ik waren geen verwende kinderen en bijgevolg viel het ons niet moeilijk om deze “ ontberingen “ te ondergaan en we hadden dan ook een doel voor ogen !

Zodoende hebben wij tussen ‘72 en ‘76 vierhonderdduizend BF ( 10.000 eu ) opzij gezet en ik daag iedereen uit om hetzelfde te doen ( onder dezelfde omstandigheden hé !  )

Zoals ik al zei , meestal is de aankoop van een huis een eenmalige gebeurtenis en het daaruit voort vloeiende contact met een notaris is navenant .

Notaris Willemot had met ons afgesproken ten huize van de verkoper , met name Werner Fevery , en wij zaten daar met een klein hartje zijn komst af te wachten .

Je bent uit uw gewone doen . Je hebt uwe plastron aan . Je bent zenuwachtig wegens het onbekende , niet vertrouwde….

De notaris was een rijzige, gedistingeerde man en vooral zeer innemend . Dat was al een hele geruststelling .

Het was muisstil toen hij de tekst van de compromis , opgesmukt met enkele geleerde formules , voorlas . 

En uiteindelijk , toen wij uitvoerig proficiat gewenst werden en de glazen op tafel kwamen slaakte ik een zucht van verlichting , in de wetenschap dat een belangrijke stap gezet was .

Wij fronsten nog wel even de wenkbrauwen toen we het bedrag van de notariskosten hoorden dat moest betaald worden bij het verlijden van de akte :

 184.000 BF .   HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND !! 4600 euro . 

Daar ging de helft van  onze zuur verdiende spaarcenten ! 

Ik weet niet als er onder mijn lezers  nog zijn die ook met zo’n plannen rondlopen , 

dan wil ik wel kwijt dat, als je minstens op voorhand de notariskosten niet hebt bijeen gespaard , ge er beter niet aan begint .

Begin januari 1976 werden wij dan ontboden op het kantoor van de notaris voor de definitieve afhandeling .

 Wij waren de koning te rijk  en wilden zo gauw mogelijk aan de renovatie beginnen . 

Het huis werd echter nog bewoond door een echtpaar waarvan de vrouwelijke helft het niet zo nauw nam met de echtelijke trouw .

 En dat zorgde voor verwikkelingen . “Hoe zo ? “ : zul je vragen . 

Welnu , ik wilde zo rap mogelijk mijn intrek nemen in het huis omdat ik zo min mogelijk terzelfder tijd , EN huishuur  EN aflossing  wilde betalen . 

Dat lijkt me nogal logisch !

Dus zette ik het echtpaar lichtjes onder druk “ met rede en manieren “ natuurlijk en het scheen te lukken want op een avond stond  mevrouw M. aan mijn deur met volgend voorstel .

 Ze had nog maar pas een nieuwe gaskachel gekocht en ze wou die  “ over laten “ voor  10.000 BF en als ik het geld had zou ze de sleutel brengen en kon ik mijn intrek nemen , want zijzelf had een nieuwe huurwoning gevonden .

En inderdaad , nog een paar dagen later, stond M daar met de sleutel  en de boodschap dat het huis ontruimd was en dat ze content was dat het allemaal goed verlopen was . 

En ik gaf haar de beloofde som geld voor de kachel .

Wij waren uiteraard heel nieuwsgierig en zenuwachtig . Wij wilden zo rap mogelijk ons eigendom in ogenschouw nemen . 

Hoe zou je zelf zijn ?

Tiens…..de sleutel paste niet op de voordeur ! Naast het huis was er een poortje met daarachter een gang en waarschijnlijk had  " M " de sleutel van de achterdeur gegeven en zat de sleutel van de voordeur binnen op de deur .  

Tenminste, zo dachten wij . Want toen wij de achterdeur openden zat daar parmantig aan zijn keukentafel ...mijnheer N.... . N was de man van M . Consternatie !

N vroeg mij : “ Wat kom jij hier doen ? “  Het laconieke antwoord was dat ik zijn huis gekocht had en ik deed mijn verhaal …..

Terwijl N naar zijn werk was had M een verhuiswagen laten komen , had al de meubels en het huisraad ingeladen en was met de noorderzon vertrokken ….

N had alleen nog een tafel , 2 stoelen , een bed en een stoof  !
“ Die stoof is wèl van mij hé ! “ bracht ik hem aan zijn verstand . 

ZO NIET HE , MANNEKE ! GODVERDOMME !! Stel je voor . Wat een toestand !

Maar de rede , het gezond verstand , overwon en ik had eigenlijk compassie met N en hij had mij beloofd dat hij zo rap mogelijk zou vertrekken .

 Ondertussen mocht ik al beginnen aan de bijgebouwen , waaronder een schuurtje met een zolder die nog als duivenhok dienst gedaan had . Wat wil je nog meer  ?

Ik ging daar om te beginnen onderaan een kweekhok van maken en boven een vlieghok en later zou ik nog een tuinhok plaatsen in den hof .

 

 

 

Zicht op de tuin  met rechts vooraan  het washok-berging en daarachter het duivenhok ,dat later geen dienst meer deed als vlieghok en om gebouwd werd  tot kweekhok .  

Men moet dikwijls in het leven van de nood een deugd maken en dit geval van overmacht kwam mij eigenlijk goed uit , omdat ik nogal verveeld zat met de verhuis en het nieuw onderkomen van  mijn duiven . Het was ook begrijpelijk dat mijn lieve echtgenote zo rap mogelijk HAAR plannen wilde ten uitvoer brengen .

 Die duiven waren het minste van haar zorgen en dat is heel begrijpelijk .

Nu kon ik zonder stress dat onderdeel ( de duiven ) van de plannen uitvoeren en dat was voor mij al een zorg minder .

Ik zou de vroege jongen kweken op het oud adres en uitlaten in mijn nieuwe woonst . Het zou nog tot mei ’77 duren voor ik mijn intrek zou kunnen nemen in de nieuwe woonst .
Ik wil niet op de zaken vooruit lopen maar ik heb hier nog enkele zeldzame oude foto's die tonen hoe ik van twee kleine kamers een mooie living ging maken door middel van een eiken balk afkomstig uit ergens een Frans kasteel ....  

Wordt vervolgd

CASIER ROGER       

ZO WAS HET IN DEN BEGINNE ...... EN  ZO WERD HET ........

Maak jouw eigen website met JouwWeb