Mijn naam is Roger Casier .
Altijd duivenmelker geweest .
Ik heb prijzen gewonnen . Ik heb  diep gezeten !
Ik heb glorie gekend maar ook miserie .
Het belangrijkste in mijn leven werd mij ontnomen .
Maar toch moet je verder ......
Je zoekt troost in uw hobby , de duivensport .
Verhalen schrijven kan ook helend werken . 
De goede oude tijd doen herleven en mee herbeleven ....
De kwetsende waarheid , soms , werd mij niet altijd in dank af genomen en dus heb ik nog een ultieme droom .
Een wens op een duivensport zonder afgunst ,
zonder eigenbelang .
Een pure sport met respect voor de kampioenen .  

 

Het verhaal dat ik nu ga schrijven is het ware verhaal van Firmin Casier ,
de naamgenoot van mijn Peter , bijgenaamd " FIRMIN  DE ZOT ." 
Dit om te bewijzen dat ik niet de enige zot in de familie ben .....

De Zot in beeld . Uit " Dudzele in oude prentkaarten "
Het begin van de Kerkstraat .
Hij slaat een babbeltje met Henri Schotte .
De facteur .   

JAREN GELEDEN KREEG IK VAN MIJN ECHTGENOTE EEN BEELDJE CADEAU  .
EEN AFBEELDING VAN EEN  “ DUIVENMELKER “ .
IK HEB HET NOG ALTIJD .
TOEN IK HET VOOR HET EERST IN HANDEN KREEG STAMELDE IK :

“  DE ZOT…… “

 MIJN ECHTGENOTE KEEK MIJ NIET BEGRIJPEND AAN  EN TOEN VERTELDE IK HAAR  HET VERHAAL  . HET BEELDJE VERTOONDE PIJNLIJK  VEEL GELIJKENIS MET DE DORPSGEK VAN TOEN , FIRMIN CASIER ,

BIJGENAAMD  “ DE ZOT CASIER “

IK ZAG DAT MIJN LIEFTALLIGE ECHTGENOTE MIJ NIET HELEMAAL AU SERIEUX NAM EN VANAF TOEN LIEP IK MET HET IDEE ROND OM DE “ ZOT “ , DIE NOTABENE NOG HEEL  VERRE FAMILIE IS  VAN MIJ , TE DOEN HERLEVEN …….
OM TE BEGINNEN VOND IK IN HET BOEKJE 
 “ DUDZELE IN OUDE PRENTKAARTEN  “
HET BEWIJS VAN DE GELIJKENIS…
IN MIJN GEBOORTEDORP HEBBEN ALTIJD AL STRAFFE GASTEN GEWOOND . 
CHARLES NOTREDAME WAS DE STERKSTE MAN VAN HET DORP .
HIJ DROEG HET AAMBEELD UIT DE SMIDSE NAAR DE OVERKANT VAN HET PLEIN .
DE TWEEDE STERKSTE , ENE  ISIDOOR D’HEYE KWAM MAAR HALFWEG .
ISIDOOR D’HEYE , DAN WEER ,  DROEG VOOR EEN WEDDENSCHAP EEN EZEL OP ZIJN RUG BINNEN IN DE HERBERG “ DE BOUDEWIJNSVRIENDEN “

TOEN ZIJN OUDERS STIERVEN BLEEF DE ZOT OP HET DORPSPLEIN NUMMER VIJF  ACHTER ,
SAMEN MET ZIJN ZUSTER ALICE .
  
DE HERBERG EN DE WINKEL  WERDEN UITGEBAAT DOOR  ALICE  EN  DE ZOT WAS HELPER VAN ZIJN BROER , DE LOODGIETER , HYACYNTH CASIER ,
KORTWEG   “ SIENTEN CASIER “ GENOEMD , ZOALS IEDEREEN HEM KENDE …… OMDAT IK DE GESCHIEDENIS GEEN GEWELD WIL AANDOEN HEB IK VOOR ALLE ZEKERHEID  IEMAND VAN DE HEEMKUNDIGE KRING VAN DUDZELE  GECONTACTEERD VOOR DE JUISTE GEGEVENS .
  ZIEHIER DEZE GEGEVENS :
   Constant Casier (°Dudzele 14-11-1863, +Dudzele 21-06-1949)
  was gehuwd met Sophie    Tytens (°Dudzele 17-04-1858, +Dudzele 03-07-1946).
                         Ze hadden (bij mijn weten) drie kinderen:
- Firmin Casier °Dudzele 03-09-1893, +Dudzele 17-02-1967
- Alice Casier °Dudzele 03-10-1894, +Dudzele 22-02-1972
- Hyacint °Dudzele 17-12-1895, +Dudzele 27-09-1967

   Firmin en Alice bleven beiden ongehuwd en bleven samen in het ouderlijk huis wonen op   het Dorpsplein 5 , waar Alice er winkel en café hield .
Alice stond ingeschreven als "winkelierster", Firmin als "blikslager".
   Hyacint trouwde met Elisabeth Debree ( °Dudzele 16-03-1898, +Dudzele 28-06-1966 ).
         Zij woonden in de Westkapelse Steenweg 4.


DE ZOT WAS NIET IN HET BEZIT VAN AL ZIJN GEESTESVERMOGENS  .
NU ZOU MEN ZOIETS IN EEN GESTICHT STEKEN MAAR IN DIE TIJD WERD DAAR EEN MOUW AANGEPAST EN DE ZOT KON EEN MIN OF MEER MENSWAARDIG LEVEN LEIDEN .
BOVENDIEN ZORGDE HIJ VOOR DE VROLIJKE NOOT IN HET DORP MET ZIJN SCHRILLE STEM EN ZIJN FRATSEN .
BOVENDIEN HAD HIJ NOG ENKELE GAVEN DIE BLIJKBAAR ALLEEN ZOTTEN  BEZITTEN EN WAARDOOR HIJ IN DUIVENMELKERSKRINGEN  ALGEMEEN AANVAARD WERD .

HIJ KON NAMELIJK ,VAN EEN THUISKOMENDE DUIF VAN EEN OF ANDERE WEDSTRIJD , IN DE VLUCHT ,TERWIJL ZE UIT HET LUCHTRUIM NAAR BENEDEN DOOK , ZEGGEN WIE DE EIGENAAR WAS  EN MEESTAL HAD HIJ ZE VEEL EERDER GEZIEN DAN DE EIGENAAR ZELF .
EEN DEEL VAN MIJN VERHAAL SPEELT ZICH TROUWENS AF TOEN ER NOG GEEN BERICHTGEVING WAS OVER HET LOSSEN VAN DE DUIVEN .
EN DUS STOND MEN OP DE  “ GISSE “  ( = EEN GISSING VAN HET VERMOEDELIJKE AANKOMSTUUR  ) DE DUIVEN OP TE WACHTEN  .
OM DE TIJD TE DODEN SPEELDE MEN EEN SPELLETJE WAARBIJ IN DE AARDE EEN SCHREEF GETROKKEN 
WERD VOOR HET “ kalletje smietten “  ( = WESTVLOAMS VOOR SMIJTEN , GOOIEN )

WAT HIELD DAT IN ?
WEL…..MEN MOEST MET EEN STUK VAN EEN KWARTJE FRANK ( dat waren nog geldstukken met een gaatje in het midden ) PROBEREN OM ZO DICHT MOGELIJK OP , OF TEGEN DE SCHREEF TE GOOIEN IN DE AARDE . DE WINNAAR  WERD DIEGENE DIE HET DICHTST  BIJ DE SCHREEF KON GOOIEN EN DIE KREEG DAN DE KWARTJES VAN DE MINDER GELUKKIGEN  DIE WAT VERDER LAGEN ……
HET SPEL WERD SOMS BRUUSK ONDERBROKEN DOOR DE SCHRILLE STEM VAN DE ZOT , DIE TOEN NOG EEN JONGE SNAAK WAS , DIE IN DE VERTE EEN DUIF HAD ZIEN AANSTORMEN ER METEEN DE NAAM VAN DE EIGENAAR  AAN TOEVOEGEND  “ CASIER ZIJNEN  EKSTER … COSTER ZIJN KOESSE …. GARDIN (spreek uit : Garding ) ZIJN BONTEN …..FIRMIN ZIJN IMPANIS
( Firmin was zijn naamgenoot , mijn peter Firmin Casier  ) EN IEDEREEN LIET DE KALLETJES VOOR WAT ZIJ WAARD WAREN EN MEN STORMDE TE VIERKLAUWENS  NAAR HET HOK OM DE AANGEKOMEN  DUIVEN TE BESTATIGEN .
IK HERINNER MIJ DAT VADER MIJ DAT MEERMAALS VERTELD HEEFT EN TOEN ZAG IK DAT HIJ MET INGEHOUDEN PLEZIER DIE ZALIGE TIJD HERLEEFDE !!

 EEN TIJD VAN SIMPEL GELUK  , VAN GEMOEDELIJKHEID EN VRIENDSCHAP .
VAN LEVEN EN LATEN LEVEN ….WAT IS ER VEEL VERANDERD !

NEEM NU DE FIGUUR  VAN GERARD GARDIN  . IK HEB HEM MEERMAALS DOEN HERLEVEN IN MIJN VERHALEN  . GERARD WAS ZELDEN ERNSTIG , ALTIJD KLAAR VOOR GRAPPEN EN GROLLEN .
OP CAFE , DE ZATERDAGAVOND , HAD HIJ DE LACHERS OP ZIJN KANT OMDAT HIJ RIJKELIJK TRAKTEERDE . HET WAS ZIJN GEWOONTE OM DAN ZIJN TOER TE DOEN EN ZIJN KLANTEN EEN PINT TE TRAKTEREN . ( leven en laten leven – weet je wel …..) DAT HIJ DIE PINTEN  DAN WEER DOORREKENDE IN ZIJN KRUIDENIERSWINKEL  STOORDE ONS WEINIG WANT ER WAS EEN REDELIJK EVENWICHT EN HET STAK TOENDERTIJD ALLEMAAL ZO NAUW NIET …..WANT OP ZATERDAGAVOND , NA EEN WEEK HARD LABEUR , VIEL ALLES IN DE PLOOI !

GARDING ….MENTEN DE ZOT WAS VELE KEREN HET MIKPUNT VAN ZIJN SPOT .
DE ZOT KON DE LETTER “ D “ NIET UITSPREKEN . EN ALS GARDIN HEM AAN HET KL…. WAS EN HET WERD HEM TE VEEL , RIEP HIJ MET SCHRILLE OVERSLAANDE STEM :
“ GARDING ! GIE TOMSE TUUFLE !!! “ WAT VRIJ VERTAALD HETZELFDE WIL ZEGGEN ALS : “ GIJ VERDOMDE DUIVEL !! “

NU ZOU DAT ONGETWIJFELD GARDIN IN MOEILIJKHEDEN GEBRACHT HEBBEN WANT HET GAAT HIER IN WEZEN OM HET PESTEN VAN EEN GEHANDICAPTE ….

ACH MENSEN ….GARDIN WAS EEN MEESTER IN HET IMITEREN VAN DE ZOT TOT JOLIJT VAN DE OMSTAANDERS ,
MAAR ALS HIJ ZAG DAT DE ZOT MOEGETERGD ,  ECHT KWAAD WERD , BOND HIJ IN
EN BEGON HIJ ER WAT ZALF AAN TE STRIJKEN EN MEESTAL WERD DE VREDE DAN BEKLONKEN MET EEN “ DRUPPEL “ JENEVER .
IK HEB ZO EEN VERMOEDEN DAT DE ZOT VOOR EEN STUK HET SPEL MEESPEELDE OMWILLE VAN DIE DRUPPEL .
GERARD GARDIN WAS EEN RARE . HIJ MOCHT DE ZOT VOOR DE AAP HOUDEN MAAR VAN EEN ANDER VERDROEG HIJ DAT NIET ……OP EEN KEER IS HIJ OVER DE SCHREEF GEGAAN  EN DIE ANEKDOTE HEEFT DE TAND DES TIJDS OVERLEEFD .

HET SPEELDE ZICH AF IN HET BEGIN VAN DE JAREN 60 .
ONDERGETEKENDE WAS TOEN ZO ’ N 15 JAAR  OUD EN HET IS DUS BIJNA 60 JAAR GELEDEN !

DE ZOT HAD VIA ZIJN BROER  “ SIENTEN “ AL BEHOORLIJK  WAT STIELKENNIS OP GEDAAN EN HIJ KON BIJGEVOLG AL GOED ZIJN PLAN TREKKEN EN ZODOENDE WERD HIJ SOMS ALLEEN OP PAD GESTUURD .

 ALS HIJ HET KARWEITJE MET SUCCES AFGEWERKT HAD EN WAT GELD OP ZAK HAD DAN VERKWANSELDE HIJ DIE CENTEN IN HET CAFE VAN ZIJN ZUSTER WAAR HIJ INWOONDE .

 DE “ ALAAMZAK  “ VLOOG DAN IN EEN HOEK VAN HET CAFE EN DE ZOT PLACEERDE ZICH NAAST DE LEUVENSE STOOF EN DRONK TOT HET GELD OP WAS  SOMS TWEE , DRIE DAGEN AAN EEN STUK , NAARGELANG ….

ZIJN ZUSTER WAS  NIET VAN GISTEREN EN TRAKTEERDE FIRMIN BROER-LIEF OP EEN PAAR GRATIS PINTEN TOT HIJ DE SMAAK TE PAKKEN HAD EN DAARNA  MOEST HIJ BETALEN…

WANT ZIJ MOEST TOCH OOK LEVEN NIETWAAR …….

ROND DEZE TIJD MOEST DE GOOT AAN DE ACHTERKANT VAN HET HUIS VAN GERARD GARDIN HERSTELD WORDEN EN DE ZOT ZOU DAT KARWEITJE  KLAREN .
NA DE NODIGE PLAGERIJEN VAN GARDIN EN DREIGEMENTEN VANWEGE DE ZOT DAT HIJ HET ZOU AFTRAPPEN EN GARDIN ZELF ZIJN GOOT ZOU MOGEN HERSTELLEN , BEGON HIJ UITEINDELIJK AAN HET TOCH WEL REDELIJK GEVAARLIJK KARWEI WANT DE GOOT BEVOND ZICH TOCH WEL ZO ’ N VIJF METER BOVEN DE BEGANE GROND .
OM U EEN IDEE TE GEVEN ZIET U HIER  ,  JUIST ONDER DE TORENSPITS ,  DE ACHTERKANT  ( DAK ) VAN HET HUIS VAN  GERARD GARDIN . ZIJN DUIVENZOLDER . ( OP DE VOORGROND ZIET U MIJN DUIVENHOKJE VAN DESTIJDS …… )

OMDAT IK VAN IN ONZE HOF DE ZOT KON BEZIG ZIEN BESLOOT IK  DE ZAKEN VAN DICHTERBIJ TE GAAN BEKIJKEN .
DE VOORGEVEL VAN HET GROTE HERENHUIS , MET KRUIDENIERSWINKEL ONDERAAN ,  BEVOND ZICH IN DE KERKSTRAAT EN ER NAAST WAS EEN GROTE POORT MET GANG DIE UITGAF OP DE KOER EN DE STALLINGEN .
OMDAT IK ER KIND TEN HUIZE WAS GING IK ZOALS GEWOONLIJK  “ LANGS ACHTER  “

IK TROF ER GERARD AAN DIE  EEN KIEKEN AAN HET PLUIMEN WAS VOOR DE ZONDAGSE MENU BESTEMD EN 5 METER BOVEN HEM IN DE GOOT  “  DE ZOT  “…..

IK ZAG AAN GERARD ZIJN DOENINGE DAT HIJ STREKEN IN ZIJN LIJF HAD EN JA … “ ALS HIJ STRAKS GEDAAN HEEFT ( en hij wees met zijn duim naar boven ) GA IK HEM EEN DRUPPEL UITSCHENKEN IN DE KEUKEN EN DAN MOET JE HEM WAT BEZIG HOUDEN WANT IK GA HEM EEN PEER STOVEN …. “

ZO GEZEGD , ZO GEDAAN ! EN TOEN DE ZOT VOLDAAN TEGENOVER MIJ ZAT IN DE KEUKEN VAN GARDIN , MET ZICHT OP DE KOER , VAN ONZE DRUPPEL NIPPEND ( Ik had ook een half glaasje gekregen, als beloning , op voorwaarde dat hij ging zwijgen tegen mijn vader ….) VROEG IK HEM HOE HET MET ZIJN DUIVEN WAS , MET ZIJN ZWARTE WITPEN EN OF DIE AL AAN HET KWEKEN WAS  ENZOVOORT….EN DE ZOT MAAR BRABBELEN  MET SCHRILLE STEM OVER ZIJN GELIEFDE DUIVEN EN DAT HIJ ONS ALLEMAAL GING VOORBIJ VLIEGEN…. BLA BLA BLA…. ONDERTUSSEN ZAG IK GARDIN VAN UIT MIJN OOGHOEKEN OVER EN WEER RENNEN OP DE KOER MET DE ALAAMZAK VAN DE ZOT .

ZO’N ALAAMZAK WAS MEESTAL GEMAAKT VAN  EEN STUK TAPIJTSTOF EN GROOT GENOEG OM ER JE HALVE HUISHOUDEN IN MEE TE ZEULEN . ONDERAAN ZATEN ER TWEE RINGEN  MET ER DOOR EEN STUK STOORLINT ( lint voor rolluik ) DAT NAAR BOVEN  LIEP EN WAARMEE DE ZAK KON DICHT GETROKKEN WORDEN EN DAN ALS RUGZAK KON DIENST DOEN  .
NIET BEGRIJPEND WAAR GERARD MEE BEZIG WAS , ORAKELDE IK MAAR VERDER TEGEN DE ZOT ONDERTUSSEN  MIJN HERSEN PIJNIGEND OM ZIJN BELANGSTELLING GAANDE TE HOUDEN .
TOEN KWAM GARDING DE KEUKEN BINNEN EN MET EEN BREDE GRIJNS OP ZIJN GEZICHT VROEG HIJ AAN DE ZOT OF HIJ NOG EEN DRUPPEL KON VERTEREN . IK KREEG ER GEEN MEER WANT HIJ ZOU MISERIE KRIJGEN MET MIJN VADER , ALDUS GARDING ….. EN TOEN DE ZOT WOU VERTREKKEN VROEG HIJ OF IK ZIJN ALAAMZAK WOU “ OP GEVEN “ ALS HIJ OP ZIJN FIETS ZAT  .
TUURLIJK WILDE IK DAT EN DE ZOT SLOEG ALS AFSCHEID OP MIJN SCHOUDER EN KRIJSTE DAT IK EEN BRAVE JONGEN WAS ….

EN TOEN WILDE IK NATUURLIJK  WETEN  VAN GERARD WAT HIJ UIT GESPOOKT HAD MET DE ALAAMZAK VAN DE ZOT .
HIJ GRIJNSLACHTE VERGENOEGD EN WREEF ZICH VOLDAAN OVER DE KIN .
“ IK GA HET JE VERTELLEN … MAAR ZWIJGEN HE !! “
GARDING HAD AL HET ALAAM ( gereedschap ) UIT DE ZAK GEHAALD EN DAN DE INGEWANDEN VAN HET VERS GESLACHTE KIEKEN ER IN GEDEPONEERD EN DAN HET ALAAM ER TERUG IN …

“ MAAR ENFIN , GERARD “ ZEI IK “ DAT DOE JE TOCH NIET !!
FIRMIN GAAT SERIEUS KWAAD ZIJN ZULLE …. “

 

Op de foto  ziet u  de dorpsplaats  met rechts vooraan , DE OUDE SMISSE , herberg en winkel . De woning van de ZOT en zijn zuster ALICE .

ZOALS GEWOONLIJK VLOOG DE ALAAMZAK VAN DE ZOT IN EEN HOEK VAN HET CAFE .
HIJ NESTELDE ZICH NAAST DE LEUVENSE STOOF EN WREEF ZICH VERGENOEGD IN DE HANDEN TOEN ZUSTER-LIEF ALICE HEM TRAKTEERDE OP EEN SCHUIMENDE PINT .

“ DE EERSTE IS VAN HET HUIS “ ZEI ZE EN DE ZOT ZEI NIETS EN KAPTE DE PINT IN TWEE TEUGEN NAAR BINNEN …
“ NOG ENE “ ZEI HIJ GEBIEDEND MET SCHRILLE STEM EN GOOIDE EEN STUK VAN 20 FRANK NAAST HET LEGE GLAS  . EN NOG ENE ! EN NOG ENE ! EN NOG….EN VIEL TOEN IN SLAAP NAAST DE KACHEL MET ZIJN RUIGE KOP OP ZIJN BORST .

ELKE BEZOEKER VAN HET CAFE KENDE DIT TAFEREEL EN TELKENS ALS DE ZOT ZIJN ROES UITGESLAPEN HAD EN EEN BEETJE VAN ZIJN OREN HAD ZITTEN MAKEN KREEG HIJ VAN DE KLANTEN NOG WAT EXTRA PINTEN EN TOEN LATER DE “ BEESTENKOOPMANS “  (VEEHANDELAREN ) BINNEN VIELEN  WAS HET HEK HELEMAAL VAN DE DAM .

NA EEN PAAR DAGEN BEGON ER EEN KWALIJKE GEUR IN HET CAFE TE HANGEN …DE KLANTEN SNOVEN HUN NEUS OP EN VROEGEN AAN ALICE OF DAT DE ZOT WAS DIE ZO STONK ?
EN NOG EEN PAAR DAGEN LATER WAS DE STANK HELEMAAL NIET MEER TE HARDEN EN TOEN TROK ALICE OP SPEURTOCHT EN KWAM UIT BIJ DE ALAAMZAK VAN DE ZOT DIE EEN KWALIJKE GEUR VERSPREIDDE .
DRA WERD HET DUIDELIJK WIE HIER ACHTER ZAT EN ALICE STORMDE NAAR DE WINKEL VAN GARDIN EN SCHREEUWDE HET UIT TEGEN HEM MET GEBALDE VUISTEN BOVEN HAAR HOOFD….

“ GIJ GODVERDOMSE SMEERLAP !
ZIJT GE NIET BESCHAAMD OM  EEN SUKKELAAR DAT  AAN TE DOEN ! GIJ LELIJKE EZEL ! “
EN MEER VAN DAT FRAAIS ….

EN GERARD WRONG ZICH IN ALLERLEI BOCHTEN EN  STAMELDE DAT HET MAAR OM TE LACHEN WAS ENZOVOORT ….MAAR ALICE RAASDE MAAR DOOR , ZELFS ALS GARDING HAAR EEN DOOS LUKKEN VAN DESTROOPER WILDE GEVEN ALS ZOENOFFER .

 “ HOUD UW BUCHT MAAR “ GROLDE ZE  “ EN IK ZET HIER GEEN VOET MEER BINNEN … “

EN WEG WAS ZE , ROOD AANGELOPEN VAN KOLEIRE ! EN TOEN ZE WEG WAS PLOOIDE GARDING DUBBEL VAN HET LACHEN OM DE GESLAAGDE GRAP . JAREN DAARNA VERTELDE HIJ AAN IEDEREEN DIE HET HOREN WILDE , IN GEUREN EN KLEUREN , DIT EN ANDERE PIKANTE VERHALEN  WANT DE ZOT WAS NIET ZIJN ENIGE SLACHTOFFER …….

7 JAAR LATER , OP EEN KILLE MISTIGE MORGEN IN FEBRUARI , IS DE ZOT STILLETJES VAN ONS HEEN GEGAAN . HET DORP HIELD ZIJN ADEM IN TOEN DE DOODSKLOKKEN LUIDDEN .                                 

 EEN PAAR DAGEN LATER TROK DE ROUWSTOET DOOR DE KERKSTRAAT VOORBIJ DE WINKEL VAN GERARD GARDIN NAAR DE KERK . VOOROP LIEP MAURITS VAN BERTHA (nog zo een sukkelaar ) MET HET ZWARTE EN ZILVER BESTIKTE VAANDEL IN ZIJN HANDEN MET HET ONHEILSPELLENDE OPSCHRIFT

HEDEN MIJ , MORGEN GIJ ! “   GEDAAN MET LACHEN …..
IN DE NAMIDDAG TROF IK GERARD AAN BIJ HET VERSE GRAF VAN DE ZOT .

WE STONDEN STIL TE STAREN NAAR DE OMWOELDE AARDE ZOEKEND NAAR WOORDEN .

GERARD WREEF ZICH MET DE RUG VAN ZIJN HAND IN DE OGEN EN ZEI MET OMFLOERSTE STEM .

“ DIE KOUDE NOORDERWIND OOK ,

EEN MENS KRIJGT ER DE TRANEN VAN IN ZIJN OGEN , VERDOMME ! “

WAS HET DE WIND GERARD ? OF WAS HET ECHT VERDRIET ?
FEIT IS DAT HET IN ONS DORP NA DIE DAG NOOIT MEER HETZELFDE WAS …..

FIRMIN , LIEVE ZOT … RUST IN VREDE  .  

MET GENEGEN GROETEN 
ROGER CASIER
LISSEWEGE 1 JANUARI 2022 .

Maak jouw eigen website met JouwWeb