Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met onze jongste Patrick 

Ik had eigenlijk beslist om nooit meer te schrijven als ik verkeerde in een gemoedsstemming bezwaard door  cynisme en/of sarcasme . 
Deze geleerde termen staan voor een gebrek aan vertrouwen in de goede bedoelingen van de mensen ( cynisme ) meestal geuit op een sarcastische manier en dat wil zeggen " met bittere spot " .
Maar dan verneem  je bij  de bekendmaking van de Nobelprijs voor Vrede dat die gaat naar 2 journalisten in hun strijd voor vrijheid van meningsuiting .
De Filipijnse Maria Ressa en de Russische journalist Dimitri Moeratov .
Daar is een prijs aan verbonden van 10 miljoen zweedse kronen of 980.000 euro .
Het Nobelcomité benadrukte dat de twee laureaten ALLE journalisten vertegenwoordigen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in de wereld !! 

  "Vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek biedt bescherming tegen machtsmisbruik, leugens en oorlogspropaganda", zei Berit Reiss-Andersen, de voorzitter van het Nobelcomité.
Ik ben dus nog maar eens uit de boot gevallen . Ik die ook al heel mijn leven van mijn recht gebruik maak op " de vrijheid van meningsuiting "
Ik zou die 980.000 euro goed gebruikt kunnen hebben , al was het maar om op de verkoopsite " Pipa " enkele dure duiven aan te schaffen ....

Er waren wel meer berichten die aanleiding gaven tot cynisme ....

Zo verneem ik dat  Simon Mignolet  bij Club Brugge
een jaarwedde incasseert van 3 miljoen euro . 
Zijn RSZ bijdrage is geplafonneerd op 900 euro . Dat is hetzelfde bedrag die zijn kuisvrouw wordt ingehouden op haar loon .
Dat is uiteraard een schrijnende onrechtvaardigheid
en een doorn  in het oog  van " VOORUIT " 

Zij willen dat topsporters RSZ betalen op het volledige loon zoals iedereen .
Het zou op de onderhandelingstafel komen te liggen bij de bespreking van de begroting .
En hier begint al de koehandel ....
Het zou gaan om 200 miljoen extra inkomsten voor de staat !!
Maar Premier De Croo zou vrede nemen met 30 miljoen .
Het is heel nobel van Alexander dat hij opkomt voor de belangen van de topsporters maar eigenlijk is dat geen punt van discussie . Iedereen gelijk voor de wet . 
En dan kom ik vanzelf bij de duivensport terecht .
Hoe lang gaat het nog duren voor de overheid zich gaat bemoeien met de miljoenendans der euro's . 
Er zitten in onze rangen ook topsporters en witteboordcriminelen .
De gewone melker kijkt er naar ....niet begrijpend . Hij kan " niet meer mee  " ...

En over democratie gesproken of beter over " schijndemocratie " 
Ik erger mij al jaren over de verouderde instellingen van onze bond .
De oubollige manier van vluchten uitschrijven . Dat zou overal gelijk , uniform , moeten zijn . 
Heeft , Scherreweg , miezen , poelen , ereserie 's , aangeduid en onaangeduid ....enzovoort . Gooi dat toch eens in de vuilbak ....
De structuur ?  Normaal zijn er de verplichte algemene vergaderingen waar de mening van de leden gevraagd wordt ...
Ik heb het meermaals geweten dat het gecombineerd werd met de jaarlijkse kampioenenviering ...tussen de soep en de patatten .
" De toestand van de kas is gezond en wij hopen van u hetzelfde ....."
Maar goed , daarna gaan de afgevaardigden van de maatschappijen naar de provinciale algemene vergadering en stemmen daar IN UW PLAATS over zaken waarover niet eens uw mening gevraagd werd . Schijndemocratie ...
De dag van vandaag is het een koud kunstje om alle leden via internet naar hun mening te vragen , te laten  stemmen .
Men zou nogal verschieten van de resultaten .
Mij is nog nooit iets gevraagd . Mij is nog nooit een gedetailleerde kastoestand over gemaakt .
Wij worden steeds maar voor voldongen feiten geplaatst . 
Uiteindelijk leer je daar mee leven , probeer je te OVERLEVEN , en wordt je op den duur onverschillig .
De algemene teneur die ik zo links en rechts verneem is er een van ....Het heeft geen zin om er tegenin te gaan , er gaat toch niets veranderen ...
Tja ...Na de corona-crisis , krijgen we een financiële crisis ... er nog eens bovenop een energiecrisis . Amerika is deze week op het nippertje ontsnapt aan een faillissement van de staat ...Hoelang nog ?
Het gaat zijn gevolgen hebben voor de duivensport . Maar iedereen doet vrolijk verder , elk voor zich , het onderste uit de kan halend . De kip met de gouden eieren loopt op haar laatste poten ...
Het zijn heel onzekere tijden geworden en ja ...dat maakt de mensen cynisch .
Transparantie , openheid , glasnost weet je wel !! ( remember Gorbatsjov , er is niet veel van in huis gekomen )    zijn grote woorden die graag gebruikt worden door de oppositie tot ze zelf aan de macht komen . 

Ik zelf ben geen kniezer , mijn Tineke kan het getuigen , hier wordt vaak gelachen , met onze eigen dommigheden en die van een ander ....
Ik maak er het beste van , maar 2021 ...AMAAI ZUNNE !!! ( zeggen ze in Antwerpen )  
Vrijheid van meningsuiting ...
Ik heb terzake een nieuwtje . Ik was eerst van plan om mijn ontslag in te dienen en dan op naam van mijn echtgenote verder te gaan .
Zodoende zou ik meer ongeremd kunnen schrijven ...
Maar ...dat is mijn stijl niet . Ik heb mij nog nooit weggestoken achter iemand anders . 
Ik dacht er over na en kwam in botsing met mezelf .
Er waren ook redenen van praktische aard en ik heb er over van gedachten gewisseld met mijn Hollandse vriend Tiest van Turnhout uit Raamsdonksveer .
Tiest kan zelf geen duiven meer houden
en zijn volledig kweekhok verhuisde naar hier .

Ik heb hem er zoveel mogelijk bij betrokken en dat lukte aardig .
Nu gaan we nog een stapje verder en gaan we officieel tandem vormen .
Wij gaan spelen onder de naam Casier - van Turnhout .
Als politieke partijen regelmatig van naam mogen veranderen waarom wij dan niet ?
 " VOORUIT met de geit "  zei Conner .
En de groeten thuis
zeer genegen
Roger Casier