BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN DEEL III

Deze foto is uniek . DE DULLE HOEK ! Telkens overvalt mij  de weemoed als ik er naar kijk .....Om wat geweest is .
Ik had toen niet de mogelijkheden om veel foto's te nemen , maar het weinige dat ik heb , koester ik met liefde omdat het mijn verhaal bekrachtigt .  Dit is de situatie  anno 1965 , een drietal jaren na het tijdstip van het artikel dat volgt  .
Op de voorgrond zie je mijn duivenhok toen ik met mijn 18 jaar zelfstandig begon te spelen .
Ik heb al altijd mijn eigen baas willen zijn .  Zelf de teugels in handen willen houden en NOG STEEDS !
Het spijtige van die foto is dat mijn duivenhok in de weg staat om het huisje te tonen waar ik ben op gegroeid .
Daarom toon ik hieronder onmiddellijk dit beeld met een foto genomen in 1966 die dit gemis op vult .
Mijn vader met onze jongste Patrick , thans ook duivenmelker . De cirkel is rond en het is goed zo !!
Terug naar de oude foto zie je achteraan , pal naast het mijne , er moet zo ongeveer 30 meter tussen zitten ,  het weduwnaarshok van 
mijn vader , het verblijf  van het legendarische " WITSLAG VAN 61 " 
Je ziet in het midden het venster met de onderste helft , witgekalkte ramen , bedoeld om de weduwnaars rustig te houden .
Het bovenste deel werd afgeschermd met een doek . Dit na  de thuiskomst en het liefdesspel van de atleten op zondag .
Volstrekte rust in en rond het hok waren een conditio sine qua non !
Achter dit hok , een tiental meter verder , zie je het hokje van mijn vriend  Rafhael Verschaeve , en nog verder onder de kerktoren zie je de duivenzolder van Gerard  Gardin . Op de foto  zie je ook de ruïne van een van de torens van de Romaanse kerk .
Op die fundering van de in de beeldenstorm afgebrande kerk werd de nieuwe kerk van " st Pieter in de banden " gebouwd . 
Tot daar een stukje geschiedenis ( van VLAANDEREN ) 

Vooraleer u zich begint af te vragen , beste lezer, waarom ik u al die verhalen vertel , wil ik  eerst en vooral duidelijk maken dat ik daarmee een bedoeling heb . 

En dat doel is te waarschuwen voor euforie als het u voor de wind gaat , want dame FORTUNA komt en gaat !

Kampioenen  zijn dat vaak geworden door een toevallige , gelukkige samenloop van omstandigheden .

De zeldzame die dat jaren zijn gebleven hebben dat meestal te danken aan een volgehouden , extreme inzet !

Meestal gaat het erom de kwaliteiten van  de cracks vast te leggen door inteelt en daarna door OORDEELKUNDIGE kruisingen ,

 minstens stand te houden en indien mogelijk nog te verbeteren ( b.v.b.  de eigenschap om in alle weer kop te vliegen .)

Het is gemakkelijker gezegd  dan gedaan !!

In 1961 was ik 14  jaar en ik had alleen verstand van koten kuisen en de duiven heel liefdevol te verzorgen , maar gaandeweg ben ik beginnen lezen ,  en begon ik te ontdekken dat er heel wat meer kwam bij kijken ..
Ik ben begonnen met het groene boekje van Natural . Ik kon het van buiten en er stonden dingen in die nu nog actueel zijn !

Later ben ik ook verkoopprogramma's van gevestigde kampioenen gaan uitpluizen , tot op het bot ,

en het is ongelooflijk wat men daaruit kan leren .Veel meer dan uit reportages !

Ik had er geen boodschap aan dat de weduwnaars 's morgens om 8 uur vlogen en de jongen na de middag ....

In die programma's kreeg ik zicht op de succes-lijnen van  de kampioen in kwestie en op de kweekwaarde van bepaalde families .

Dikwijls kwam ik voor verrassende vaststellingen te staan !

Zaken die heel veel voorkwamen . 

De broers & zusters van de cracks waren dikwijls de betere kwekers ! Tenminste daar waar ze de kans kregen !

 Het komt veel voor dat de nestbroer van een crack niet of bijna geen prijs wint , als de eigenaar beslist het beest te liquideren en u krijgt de kans om zijn leven te redden , aarzel dan niet  het zou wel eens kunnen dat u er ruimschoots voor beloond word !!!

En om dat te bewijzen vertel ik ons verhaal , over de hoogtes & de laagtes en hoe die er gekomen zijn .

 Vader is in de eerste plaats speler geweest , hij kon heel veel uit een duif halen ! De kweek liet hij aan het toeval over , maar eens hij een kampioen in handen had dan was hij tot grote dingen in staat .

En met het " Witslag van 61 " had hij een 18-karaat kampioen in handen .

 Het Witslag vloog zoals reeds gezegd als jaarling 5 zondagen na een  de eerste.

De 6e zondag dachten we dat het weer " van dat " was maar het was " Fidel ",  eveneens een geschelpt witslag , die als een weerlicht het hok binnen dook .

Fidel vloog de eerste en het Witslag miste en vader besliste om hem thuis te houden  om hem te sparen tot het volgend jaar . 

Fidel was een wispelturig vlieger , de ene zondag niks en de andere zondag rats de kop en dat bewijst hoe één kampioen een hok omhoog kan tillen .
 Zonder het Witslag was vader maar een gewoon speler geweest , met gewone prijsvliegers , 

die weliswaar als ze in forme zaten ook eens durfden  stunten ! 

Maar de glans van de verrichtingen van het Witslag straalde ook op hen af ! Zij zorgden voor de afwerking . 

De kers op de taart !

Vader had al rap door dat Fidel onbetrouwbaar was en waar hij in het begin samen met het Witslag gezet werd voor de series , werd hij al rap naar de 4e plaats op de poulebrief verwezen .

Was hij op de afspraak , 't was goed ! Was hij er niet , het was geen ramp  ! en vader speelde maar en  speelde ....

EN VERGAT TE KWEKEN !

Kwam 1963 , maar eerst nog terloops vertellen dat de zonen van de"  Oude Geschelpten " ruimschoots hun deel deden .

Het waren goede duiven , zonder meer .

Ze misten zelden hun prijs en vlogen af en toe ook kop , en dat zou voor velen al ruimschoots voldoende zijn , 

maar de  " Blauwen " & " 't Geschelptje " hadden het ongeluk te moeten vliegen  in de schaduw van het witslag !

In 63 werd er ook een nieuw verbond opgericht . Het " NOORD -OOST " genaamd ,

(Dudzele , Westkapelle en Heist .) Dat samenspel resulteerde in  mooie vluchten met veel duiven ( gemiddeld 4 a 500 duiven  )

 En het Witslag startte met een 1e prijs en zou dat 7 zondagen na elkaar realiseren !
De 8e zondag vloog hij Dourdan in het Noord-Oost  in keihard duivenweer tegen het kruim , de beste spelers uit de streek .
Toen hij thuiskwam , na 5 uur vliegen , deed hij tegen zijn gewoonte in zijn ereronde alsof hij zeggen  wou ....
" Hier ben ik !! Ik kan dat ook  hé  "  en hij verloor nipt de eerste prijs op een paar seconden .

Ongelooflijk . Dergelijke duif bezitten , dat overkomt je meestal maar eens in je leven ! 

 En Fidel zorgde af en toe ook nog voor een stunt door samen met het Witslag te arriveren en dat resulteerde dan in de 2 eerste .

Maar de grootste stunt  vond plaats , ergens in ' t  midden van die bewuste zomer van 63 , in keihard duivenweer 

Brandnevel en noordoostenwind . Ik zal het , echt waar , nooit vergeten zolang als ik leef !

Ik stond te turen naar de " perse " ??? 
 De perse ,wat is dat voor iets zal je vragen , welnu dat was een staande wip die op een paar honderd meter van ons duivenhok was opgesteld midden in een weide .

Als je van in onze hof naar de " perse " keek , keek je recht in het "gat " waar de duiven moesten uitkomen , richting Zuid & Frankrijk !

In het west Vlaams is een perse synoniem van een lange stok .

Een visperse is dus een vishengel en een boneperse is een stok waarlangs staak prinsessen ten hemel groeien en bijgevolg zijn

"  persebonen " de producten van deze ranken !

 Adeno en hardnekkige diarree bij duiven bestond toen nog niet , wegens alles puur natuur , 

maar van iemand met  buikloop  durven we in West- Vlaanderen wel eens zeggen dat hij 
"Een perse verre sch.. " of ook nog  " Schijten gelijk ne reigere " en dat is ongeveer hetzelfde .

Maar goed , ik stond  dus naar de perse te kijken naar de aankomst van het Witslag , want hij kwam altijd uit dezelfde richting , weer of geen weer , 1000 meter per minuut of 1800 het maakte niets uit ! 

Vader had mij daar attent op gemaakt , want omdat hij een paar meter hoger stond in het open venster van het hok zag hij het Witslag van ver komen . 

De meeste duiven zouden van schrik terug gevlogen zijn ,want als vader het Witslag ontwaarde  ietwat links , naast de perse , sloeg hij een onmenselijke schruwel uit ( en vader had een kloeke stem ! ) 

Het was een ontlading van de spanning en blijkbaar was het Witslag dat gewoon want meestal dook hij door het venster recht in zijn woonbak , in de bovenste rij .

Eigenlijk was dat gebrul van vader volstrekt nutteloos , maar wat wil je , het behoorde tot het schouwspel , evenals het zenuwachtig luisteren naar het getik van de constateur aan zijn oor , ondertussen de hemel af spiedend , immers was  de liefhebber  verplicht de gang van zijn constateur na te gaan  en mocht hij  niet " tekenen " ( bestatigen ) op een dode constateur ( stil gevallen ) en dat is nog altijd zo !

 En het Witslag , beste lezers , en deze keer zag ik hem eerder dan vader , omdat die juist een verse sigaret aan het " draaien " was , dook vlak naast vaders verbouwereerd gezicht in zijn woonbak . Ik had de tijd niet om hem  te verwittigen , zo snel ging het !

 Hij werd op de voet gevolgd door Fidel en nog een paar minuten later door de 2 zonen van de " Oude Geschelpten "

Van op onze standplaats konden wij ongeveer van alle geburen hun duiven zien vallen , ook die van Gerard Gardin , de leverancier van het Witslag !

Gerards duiven woonden hoog op een ruime zolder en van daaruit was hij een bevoorrecht toeschouwer .

We konden hem zenuwachtig de horizon zien afspeuren van in zijn " kijker " in het dak .

Na de aankomst van de duiven moest ik van vader altijd op mijn fiets springen en gaan informeren bij anderen die iets verder woonden , 

( ik deed dat graag want het had iets van een triomftocht ) en niemand is verplicht mij te geloven , maar wat bleek er ??

 Na de aankomst van die 4 duiven duurde het een vol kwartier voor er nog een duif arriveerde in ons dorp , en dit op een vlucht van amper een paar 100 kilometer !

Het werd een nooit geziene triomf . Onvergetelijk ! En nu nog , als ik de duiven sta af te wachten , komen mij die taferelen weer voor de geest , die exploten in die schitterende duiven zomers in het begin van de sixties !

Het Witslag van 61 zou in zijn vliegcarrière ongeveer 60 prijzen bijeen vliegen , bijna allemaal kopprijzen , met in totaal 14 eerste !!!

En uit het kweekkoppel de Oude Geschelpten met de Blauwe Persyn van 60 werd alles geringd , want ( onze frank was gevallen !! ) in duivenweer met kopwind waren ze moeilijk te kloppen !

Welk geheim  schuilde  er achter deze successen ? 

Kuren tegen alles en nog wat bestond toen nog niet .

Bij de thuiskomst kregen  de duiven gekruimeld oud brood , of beschuit , met melk bevochtigd , in hun woonbak .

's Avonds zuiveringsmengeling , licht bevochtigd , met sulferblomme ( zwavelbloem ) er door  gemengd .

 Dat was trouwens ook de kost voor de maandag .

In het drinken AVIOL  een soeplepel op 2 liter water , en dat was het .
Vader durfde ook wel eens een beetje show geven want dan riep hij vanuit het open venster dat ik het drinken moest klaar maken en dat ik niet mocht vergeten van " een beetje van de fles " er bij te doen .
Dit om de toeschouwers een beetje op stang te jagen want hij had mij herhaaldelijk op het hart gedrukt dat ik mij niet mocht " mis spreken ...."

Vitaminen & allerlei preparaten ? Nooit van gehoord !

En nog iets over Aviol , het bestaat meer dan 100 jaar  , want ik heb nooit over iets anders gehoord .
Zelfs van mijn grootvader !! Bovendien is het ongeveer het beste duiven product dat ooit op de markt kwam !

 Ikzelf gaf het tot verleden jaar ( 2006 ) , bijna dagelijks , vooral na het spenen van de jonge duiven . 

Maar ik deed het nooit in het drinken , wel op het eten , 1 soeplepel op 2 kg , dat is veel economischer  en beter , gegarandeerd nooit geen zieke duiven en als je de dosis wat op dreef naar het einde van de week toe , kon je ze daarmee in superconditie aan de start krijgen .

 Het is trouwens een schande dat dit product ( tijdelijk ) uit de handel werd genomen , omwille van het beetje vergif dat het bevat 

( strychnine & arsenic  )

Bij correct gebruik was het totaal onschadelijk .

Men heeft het proberen na te maken zonder dat vergif , maar dat is hetzelfde niet ! Bijlange niet !

Het had trouwens een unieke samenstelling , het kon zelfs gebruikt worden om wonden te ontsmetten en te genezen ! 
Ik heb het meermaals gebruikt bij gekwetste duiven .         

Casier Roger  
Oorspronkelijk artikel  geschreven in februari 2007 en gepubliceerd in de DE DUIVENBODE -DE VRIJE DUIF .

Maak jouw eigen website met JouwWeb