Ik ga een beetje uit  de losse pols aan mijn dagboek werken .
Ik zou het eigenlijk elke dag moeten  bij werken want soms zie of hoor ik , onder mijn bezigheden door , van die dingetjes waarvan ik denk dat ik daar toch eens mijn mening moet over geven .
Maar de dag nadien ben ik het vergeten of is er iets anders dat mijn aandacht gaande houd . 
Ik erger mij bijvoorbeeld blauw aan de manier waarop de corona maatregelen opgevolgd worden door sommigen . 
Vooral ook aan de manier waarop ze de boodschappen interpreteren . Ze horen of lezen ergens iets half-en-half en maken er hun eigen verhaal mee dat aan geen kanten nog klopt .
En dan beginnen die verhalen een eigen leven te leiden .
Dat is trouwens niet specifiek zo met het corona-gegeven maar een algemeen verschijnsel .
Het wordt trouwens in de hand gewerkt door de intellectuelen die een soort geheimtaal hanteren waar de gewone werkmens geen snars meer van begrijpt ! 
Waar is de tijd van de betogingen " LEUVEN VLAAMS !! " .
De reactie op het feit dat er daar geen Vlaams mocht gesproken worden !!
Tegen de " verfransing " 
De taalstrijd.... weet je wel ....
Ik heb al altijd de neiging gehad om iets  wat ik niet begrijp 
uit te zoeken tot op het bot .
Toen ik in de politiek actief was werd ik geconfronteerd met onderwijzers , advocaten , notarissen ...
Ze gebruikten ook die geheimtaal , doorspekt met geleerde woorden , en hier en daar gooiden ze er zelfs een dosis Latijn tegen aan .
En 's avonds laat en 's nachts studeerde ik om te achterhalen wat al die geleerde termen betekenen . 
Zo is er bijvoorbeeld de term : " Conditio  sine qua non  " 
Je hebt het gewoon maar te googelen en dan weet je  dat het gaat om
een " noodzakelijke voorwaarde " . Meer is dat niet  !
Nu is dat simpel te achterhalen maar in 1980 bestond Google nog niet ....
De taalstrijd ?  Hieronder de uitleg via Wikipedia.
De Belgische taalstrijd tussen Nederlandstaligen, geconcentreerd in Vlaanderen, en Franstaligen, geconcentreerd in Wallonië, is een begrip dat kadert in 's lands algemene communautaire spanningen. Het omvat onder meer de onenigheden omtrent de taalwetgeving, de taalgrens, de verfransing van Brussel, het statuut van de faciliteitengemeenten en de Voerstreek, en de kwestie Leuven Vlaams, en leidde, onder druk van onder meer de Vlaamse en Waalse Beweging, tot meerdere staatshervormingen en de uiteindelijke federalisering van België


Maar goed ...er is nu een nieuw gevaar actueel . Die geleerde gasten beginnen meer en meer Engelse termen te gebruiken zoals bijvoorbeeld " een taskforce  " .
Dat is gewoon een WERKGROEP . Een taskforce wordt meestal in het leven geroepen omdat " men " geen raad meer weet met een probleem . 


Vertaald uit het Engels-Een taskforce is een eenheid of formatie die is opgericht om te werken aan een enkele gedefinieerde taak of activiteit. Oorspronkelijk geïntroduceerd door de Amerikaanse marine, is de term nu populair geworden voor algemeen gebruik en is het een standaard onderdeel van de NAVO-terminologie. Wikipedia (Engels) 
  

En dan is er nog de veel gebruikte dooddoener .... " Je moet de mensen perspectief bieden.. "
Perspectief betekent gewoon : vooruitzicht , toekomst  .
Ik ken al die woorden zo'n beetje maar ik gebruik ze niet graag .
Ik zeg gewoon ....Je moet de mensen een toekomst bieden , een vooruitzicht .
Ik wil het gevaar niet lopen dat iemand denkt dat perspectief iets is om op te eten ....
Maar goed ....nu ik toch op mijn praatstoel zit  ..... 
Brieven van lezers ....
Een goede vriend heeft duiven van Heijnen en zoon en  schreef mij het volgende :

Het ras van Heijnen is eigenlijk Braakhuis . Dat is een ander ras dan  Aarden

Ik zal het hem eens vragen . Heijnen heeft me getoond waar Braakhuis woonde .  Heijnen  haalt ook nog iets bij  maar er moet Braakhuis bloed in zitten . Roger, vraag me niet waarom ik Heijnen duiven heb, daar kan ik niet op antwoorden , gij weet toch ook niet waarom je Tiest duiven hebt . Dat zijn keuzes , maar geen probleem Roger, als ik goed  speel ga je ook iets  krijgen van mij .

 grt J. uit Oostduinkerke .

 Ik heb de brave man geantwoord dat alle gerenommeerde top hokken in Holland  het Aarden ras als basis hebben .
Sterker nog !!  De oorsprong ligt in België bij Havenith en Delbar !!
In Holland werden ze vooral , lang geleden , gekweekt en verspreid door TOON LIGTENBERG en ook door PIET LAZEROMS .
In de belangrijke basis duiven van Braakhuis  kom je JAN  AARDEN  veelvuldig tegen in de stambomen .
Vele vooraanstaande hokken in Holland  hebben geprobeerd EN PROBEREN NOG STEEDS om het AARDEN RAS zuiver te kweken .
Jan Polder , Steketee , Ko van Dommelen , Cor de Heijde , Van Geel , Van der Wegen , Mevrouw Sprenkels ...
Ik vergeet er wellicht want er zijn er zoveel meer .....
Tot daar  een stukje geschiedenis .
De eerste stelling van mijn goede vriend " J " is dus al ontkracht .
De tweede stelling " dat ik niet weet waarom ik duiven heb van Tiest " wordt hieronder recht gezet . 
Het verhaal ....
Het moet in 2004 geweest zijn dat een jongeman uit Lochristi contact met mij zocht .
Hij wilde zijn pa verrassen met een duifje van mij . Hij kwam mij  bezoeken  te Dudzele , net voor mijn verhuis naar Lissewege .
Ik weet nog goed dat hij weinig tijd had want hij was gekomen met de trein en autobus en de bus naar het station in Brugge , 10 km verder , 
was slechts om het uur beschikbaar ......
Ik heb toen heel wat duiven weg gedaan
want ik had geen tijd om alles over te wennen .
Het was laat in de namiddag en hij keek voortdurend op zijn horloge om toch vooral die bus niet te moeten  missen .
Hij vertrok met een paar duifjes in een klein mandje ....
( waarvan eentje gratis , zo ben ik nu eenmaal )
Ik weet begot niet meer  welke duiven hij juist heeft meegedaan maar hij was in elk geval wreed content !! 
Dat was het begin van een mooie vriendschap  .
Ik beschouwde hem als een zoon en we mailden heel veel naar elkaar over onze passie  : DE DUIVEN .
Later toen hij een rijbewijs had kwam hij mij regelmatig op zoeken en we ruilden ook duiven want zijn pa had er zitten van ROMAIN LEGIEST en dat was ras van JANSSENS Arendonk .
Met die soort slaagden zij er zelfs in om een eerste nationaal in hun zone te behalen uit Argenton met een duivin die hier nog gekoppeld werd aan mijn stamvader de " 19 " . Vader van ROCCO .
Op zeker ogenblik liet hij mij verstaan  dat hij zinnens was om zware fond te gaan spelen en dat hij daarvoor contact gezocht had met een Hollandse liefhebber die de goede soort zitten had .
TIEST VAN TURNHOUT uit RAAMSDONKSVEER .
We zijn ondertussen 2009 en  PALOMITO ( betekent : KLEIN DUIFJE ) van TIEST vloog uit Barcelona  de 14° nationaal op 8042 duiven .
En iets later mailde mijn jonge vriend mij dat hij een broer van PALOMITO op de kweek had zitten .
O , gij gelukzak ! was mijn antwoord . 
Na wat over en weer gepraat mocht ik BROER PALOMITO  een half jaar hebben om uit te kweken en die kans liet ik niet liggen.
Hij werd gekoppeld aan mijn beste duivinnen overwegend " Theelen " via De Ceuninck - Vanhoucke .

En nu komt het !!
Ik stuurde  ter info een stamboom door met de afstammelingen van " de broer van " naar mijn jonge " weldoener " en ik kreeg prompt een antwoord dat het ringnummer van de " broer van " niet klopte .
Gecheckt en dubbel gecheckt !! Mijn reactie .  Het klopt WEL !!
Wat was er gebeurd ? Op het hok van zijn vader vertoefden 2 geschelpte duivers ( In holland zeggen ze " KRAS " ) . Twee druppels water !!
Hij had zich vergist en mij de verkeerde ( waardeloze ) duif gegeven . Miljaarde , miljaarde , Godv....
Ik was nog het meest van al kwaad om de verloren eitjes  van mijn waardevolle duivinnen .
En dus ....trok ik mijn stoute schoenen aan en mailde naar Tiest om hem het verhaal te doen en de vraag of ik soms iets kon bekomen ....
Ge moet daar niet mee in zitten , zei Tiest , ik ga een paar jongen voor je kweken en GRATIS !!
Even later mocht ik ze gaan halen in Raamsdonksveer .
10 jongen !!!
Het zijn van mijn schoonste herinneringen !!
Tiest van Turnhout onderhield al jaren vriendschappelijke relatie 's met de liefhebbers hierboven vernoemd .
Zij wisselden uit , ruilden , leenden en speelden toppen op de zware fond .
Tiest is een heel aimabel man . Een goed mens en een fijne duivenkenner .
Hij heeft voor altijd een plaats in mijn hart .
Om een lang verhaal kort te maken . Wij zijn vrienden geworden  , door dik en dun .
We gingen al eens samen iets gaan eten en zo . Hij bracht mij manden vol duiven , manden vol vreugde !!
Nu is het hier uiteindelijk allemaal " PALOMITO " en JAN AARDEN dat de klok slaat  .Nu staan de hokken in Raamsdonksveer leeg . Ik kreeg de inhoud van zijn kweekhok , zijn AARDEN erfenis , cadeau .
Dank je wel , Tiest ....snik .....
Tiest en zijn lieve Betty slijten nu hun laatste jaren in een  woonzorgcentrum .
Ik schrijf hem nog steeds over het wel en wee van zijn , ONZE , duiven .
Loslaten is een moeilijk proces . Vandaar .....
Die Aarden soort is gewoon magisch . Ze hebben magische ogen en hebben een boterzachte pluim .
Geen enkel ras kan zich qua referenties meten met het  ras JAN AARDEN .
Geen enkel ras maakte zoveel kampioenen hokken  . Geen enkel ras behaalde zoveel overwinningen .

Jan Aarden  ....tweede foto ...Piet Lazeroms , Toon Ligtenberg , Raymond Moleveld .

Alleen al met de zuivere AARDEN duiven van TOON LIGTENBERG werden ,  alleen al in Nederland ,
 meer dan 50 nationale en internationale overwinningen geboekt .
Ik kan de lijst hier  publiceren , maar het zou te langdradig worden .
Jullie moeten mij  geloven op mijn woord . Er zijn trouwens genoeg voorbeelden voorhanden voor hen die er meer willen van weten ...
Maar ja , de hedendaagse mens leest niet graag . We leven in een tijd van slogans ....
Dus ja , sorry voor mijn langdradig verhaal . Ik wilde het toch eens finaal uit de doeken doen .
Ik heb in mijn leven veel deugnieten ontmoet en dat laat zijn sporen na , maar ook veel schitterende mensen , 
van ongekend niveau . Zij hebben mijn leven verrijkt en dat overheerst nu . 
Een gevoel van intense dankbaarheid  .
Dank je wel , vrienden al te gaar ....
Tot de volgende 
Roger Casier 

PS : En hoe is het verder verlopen met mijn jonge vriend zal je vragen ?
Wel ja , aan het incident met de verkeerde duif heb ik niet zwaar getild .
Het was tenslotte niet met opzet gedaan .

Een hele tijd nadien nadien gaf hij te kennen dat hij ging trouwen en zich ging vestigen ergens in de Vlaamse Ardennen en daar ook met de duiven ging spelen .
Ik heb hem laten weten als hij iets nodig had , hij maar moest af komen .
Hij heeft mij en Tiest nog een foto gestuurd , van hem met zijn bruid ,( een onderwijzeres ) en vrijwel onmiddellijk daarna verbrak hij alle communicatie met mij en ook met Tiest  .
Ik heb verschillende malen geprobeerd om terug contact te zoeken maar tevergeefs .
De oorzaak heb ik nooit kunnen achterhalen . Ik heb nooit meer iets van hem gehoord en ik wil dat ook niet meer .
Tijd heelt alle wonden en eigenlijk moet ik hem dankbaar zijn want door zijn vergissing heb ik Tiest leren kennen en zo is alles mooi in evenwicht !! 

Maak jouw eigen website met JouwWeb