FRANK ...MIJN GROTE VOORBEELD !
EEN MAN UIT EEN STUK  !

EEN WOORD IS EEN WOORD !

VOORWAARTS EN NIET VERGETEN !

 

Ik ga even terug in de tijd . 30 jaar geleden .
Frank Van Acker  , SP politicus met HART EN VERSTAND , was toen Burgemeester van Brugge .
En ik zat in zijn ploeg . In zijn partij , en ik was ook nog gemeenteraadslid .
We deden het goed en de kiezer beloonde ons daar voor .
Bravo !! Ga je misschien zeggen , maar zoals altijd was het achter de schermen niet altijd koek en ei .
Ik ben altijd rechtlijnig geweest . En ik kan niet tegen onrecht .
De dag van vandaag vraag ik mij af of dat een goede eigenschap is of een gebrek .

Ik begin er aan te twijfelen .

Machtspelletjes zijn er altijd geweest maar soms zijn de methodes om het doel te bereiken  niet altijd OK

al zegt men wel eens ....” Het doel heiligt de middelen !! “
Sommige mensen verstaan de kunst om je te treiteren , heel geniepig  en subtiel , zo tussen vel en vlees .
Ze zorgen er wel voor dat je nooit iets kan bewijzen . Het zijn schimmen op de achtergrond die roddel en kwaadsprekerij hanteren als wapens .
Als je dan uiteindelijk uit je vel springt ( figuurlijk hé !! ) dan hebben ze hun doel bereikt . Dan word je bestempeld als een oproerkraaier .
Ik heb nooit een blad voor de mond genomen en iedereen mag horen en lezen wat ik er van denk .
De tactiek om te staan fluisteren in hoeken en kanten is nooit de mijne geweest .
En ik geef het toe dat ik soms heel scherp uit de hoek kan komen .
Maar ....altijd vecht ik met open vizier .
En 30 jaar geleden was het niet anders ! En ik pleegde een telefoon met de Burgemeester om er hem van te verwittigen dat ik in de tegenaanval zou gaan en dat ik  “ de vuile was “ zou uithangen .
Nu hebben veel gasten  schrik van die “ vuile was “ omdat die er wel degelijk is !!
En Frank , die altijd een bruggenbouwer geweest is , die een vriend was en een man waar ik naar op keek , vroeg mij op zalvende toon om het potje gedekt te houden .
” Laat het zo , Roger , hou je mond ...DOE HET VOOR MIJ !! “
En ik zweeg omwille van de vriendschap en het respect .
Ik ga hier niet vertellen wat er aan de hand was en ik ga het ook niet openbaar maken alhoewel ik de bewijsstukken bewaard heb .
Het is dan wel heel pijnlijk om te horen , 10 jaar later .....” Roger , toen had je wel gelijk hé ....”
Daar ben ik vet mee ..... 
De geschiedenis herhaalt zich . Steeds weer .
En 30 jaar later doet zich weer iets dergelijks  voor .
Maar de tijden zijn wel wat veranderd . Nu slagen ze er in om je , van de ene minuut op de andere , van slachtoffer naar dader te promoveren .
Ik weet waarover ik spreek want ik was jarenlang lid van het CPBW

( Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk )

  Het CPBW heeft als opdracht  actief bij te dragen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen . Het heeft de taak om het preventiebeleid mee te helpen opstellen , uitvoeren en evalueren .

Het was niet simpel en één ding heb ik er uitgeleerd : Het is niet voldoende om gelijk te hebben , je moet ook nog gelijk krijgen . Als men dan nog begint met dreigementen dan ga ik in zo’n verhaal niet meer mee .
Ook niet , als weer maar eens een bruggenbouwer pogingen onderneemt tot verzoening . 
Met alle respect maar daarvoor is het veel te laat .
Bovendien heb ik te maken met gasten die mij willen zien kruipen voor hen en die op een volgende gelegenheid zitten te wachten om mij te pakken op een of andere manier .
De bruggenbouwer moet zich beter informeren over welk soort volk het hier gaat .
Hieronder vind u de tekst van Artikel 36 van het nationaal sportreglement .
Ik heb de zinnen die op mij betrekking hebben onderlijnd .
Een simpel vraagje ...
Vinden jullie het normaal dat een bestuurder mij zit uit te schelden door de telefoon omdat ik niet met mijn bakje kon binnen komen wegens nog een wedstrijd bezig , niettegenstaande de bevestiging van de provinciale voorzitter dat ik het gelijk aan mijn kant had .

Vinden jullie het ABNORMAAL dat ik dan eens mijn gedacht zeg ?
Dus ja , als jullie zaken die abnormaal zijn , normaal vinden en om gekeerd , ja dan weet ik genoeg !
En op de avond van 15 november laatst leden  nam ik de beslissing om te stoppen met het duivenspel .

rechts op de foto ..... mijn steun en toeverlaat  ( Kerstmarkt Gent 2017 )

Maar mijn echtgenote begint dan op mij in te praten ....
Het gaat dan van :  Je speelt ze in de kaart , ze willen niets liever , zijn ze mooi van je af ...en wat ga je dan doen , als je geen duiven meer hebt ? ....enzovoort ....
In de rand wil ik nog vermelden dat ik mij liet op stang jagen door  foute inlichtingen en verkeerde  inschattingen  in verband met omtrekken en zones .
En dan was er nog DVDB . Een brave man , die wil redden wat er te redden is , die vooruit wil en verzoenende taal spreekt .
Die man heeft een en ander weerlegd en mij gerust gesteld .
Ik heb mij laten meeslepen door stemmingmakerij . Mea culpa . Het zal niet meer voorvallen .
En dan is er nog het feit dat als je tegenwoordig de aandacht wil trekken je een shockeffect moet gebruiken   .
Ik ben daar in geslaagd . Maar jammer genoeg is er niets mee opgelost . Een bestuurslid  maakte ook de opmerking dat we niet verder kunnen zonder maatschappijen en bestuurders .
Dat is nogal evident , maar daarmee legt hij ook de vinger op de wonde . Maatschappijen  moeten ook de regels volgen . Het mogen geen kleine koninkrijkjes worden waar de man achter de computer het voor het zeggen heeft .
Ik heb eigenlijk schoon genoeg van die halve dreigementen in de aard van :
  “Als ik er mee stop , is het hier gedaan hé . “
Hoeveel keer ik dat al mogen horen heb !! Eigenlijk is het ook de schuld van de liefhebbers zelf want wie wil er nu nog een handje helpen in een duivenlokaal ?
Het geval GP is in die zin schrijnend omdat ik het gewaagd heb om tegen te spreken . Nog schrijnender is het dat de feiten en de kortsluiting  zich voordeden op de eerste zondag van juli 2018  en dat ik rond februari 2019 een telefoongesprek had met betrokkene omtrent een verloren gevlogen duif en dat gesprek verliep heel beleefd , ja zelfs vriendelijk ,
en ik dacht nog : “ Oef , het incident is vergeten en dat is beter zo .”
Ondertussen vertelde GP aan iedereen die het horen wilde dat hij mij ging “ buiten smijten “ .
Iedereen in zijn clubje ( behalve ik ) was op de hoogte van de vertoning die hij ging opvoeren als ik het zou wagen om daar voet aan grond te zetten .
Wat effectief dus ook gebeurde . Bovendien moest ik ook een soort knieval doen en mij excuseren  voor mijn gedrag .
Dat was geleden van uit mijn vakschooltijd  ....
Bovendien heeft GP alias GUIDO 2 WEST ook nog achteraf triomferend rond vertelt dat mijn echtgenote hem al schreiend gesmeekt heeft om mij toch toe te laten .
Daar is niets van aan ! Voor mij was de kous af toen GP zei dat de voorzitter van de West-Vlaamse bond  reeds op de hoogte was .
Toen heb ik heel kalm  gezegd tegen mijn Martine : “ Komaan , we zijn hier weg ! “
Op dat ogenblik waren er 4 mensen aanwezig . GP , Fernand Demeulenaere  ,( de inkorver van dienst ) mijn echtgenote en ik zelf .
Even later ontkende Dany VDB telefonisch zijn betrokkenheid tijdens een telefoongesprek in de auto  . 
Het is voldoende om mijn novelle “ Oorzaak en gevolg “ nog eens te herlezen  ( en waarin ik  mij bloot gegeven heb ) , om te weten dat een knieval in geen geval tot de mogelijkheden behoorde !!
Ik weet waarvoor GP bang is ! Hij is zich maar al te goed bewust van het feit dat ik in staat ben om op een bepaalde dag daar voor zijn neus te gaan staan in het hol van de leeuw en dat hij dan serieus  gezichtsverlies gaat lijden , want hij MOET mij aanvaarden of het aftrappen .
Ook dat is geen oplossing en dus moet ik het meeste verstand gebruiken .
Mijn vader zei dat altijd tegen mij : “ Gij zijt de oudste , gij moet het meeste verstand gebruiken ! “
Jawadde !! De broers en zussen die na mij kwamen zaten in een zetel.... als je snapt wat ik bedoel !
Dus de zaak zit nog altijd muurvast tenzij GP zich gaat excuseren  voor hetgeen hij mij heeft aangedaan .
Globaal gezien heb ik door die kluchtjes , ergens  tussen 2018 & 19 , drie kampioenstitels verloren .
Ik til daar niet zo zwaar aan , ook niet aan het ( mogelijk ) financieel verlies . Het steekt hier op geen titel min of meer  .
Ik til wel zwaar aan de achterbaksheid waarmee  een en ander werd voltrokken !
Ik heb nu voor de laatste maal uitvoerig uiteen gezet hoe de vork ( werkelijk ) in de steel zit .
Ik weet dat ik niet erg  geliefd ben in mijn regio . Hoe zou dat kunnen als je regelmatig in de zakken van je tegenstrevers zit !
Afgunst is nooit ver weg en koren op de molen van ...
Dan is het niet moeilijk om een paar supporters te vinden  die applaudisseren 
als men  mij “ de plooie “   wil geven   zoals men dat in schoon West-Vlaams zegt .
Het geval GP gaat zich vanzelf oplossen en ik moet eigenlijk glimlachen want op de achtergrond hoor ik in de radio iets uit mijn jonge tijd .....de Rolling Stones , Time is on my side ....

Vertaling van: Rolling Stones - Time Is On My Side

Ik heb de tijd op mijn hand, ja, het is waar
Ik heb de tijd op mijn hand, ja, het is waar
Zoals jij altijd zegt
Dat je vrij wilt zijn
Maar jij zult terug keren (ik zei dat je dat zou doen, schat)
Jij zult terug keren (ik heb het je vaak gezegd)
Jij zult terug rennen naar mij
Oh, ik heb de tijd op mijn hand, ja, het is waar
Ik heb de tijd op mijn hand
Je bent op zoek naar de mooie tijden
Maar wacht gewoon en je zult zien
Jij zult terug rennen (ik hoef me niet meer druk te maken)
tja ...trouwens wij zijn met zijn allen het graf van de duivensport aan het graven . Maar ze snappen het niet . Wellicht krijg ik gelijk binnen een jaar of 10 .
De verziekte mentaliteit in onze samenleving speelt daar in mee .
Gele hesjes , milieuactivisten, groene jongens ...De mogelijkheid bestaat dat er ooit een groene minister komt die komaf gaat maken met onze “ dieronvriendelijke “ sport ;
Lach er niet mee !!!
De kans bestaat dan ook dat men achteraf gaat zeggen zoals de Duitsers na de oorlog
" WIR HABEN ES NICHT GEWUSST “
Maar goed , ik ga nu eens kenbaar maken hoe ik zal inspelen op de nieuwe situatie .
Face Book : Ik ga selectiever te werk gaan in het plaatsen van berichten . Veel berichten gaan alleen maar kunnen gelezen worden door mijn vrienden op FB . Dat zijn er ondertussen toch meer dan 500 .
Men kan mij genoeg lezen op mijn persoonlijke blog : PIPO ’S PARADISE .
( dit , enerzijds , om juridische redenen en , anderzijds , omwille van het recht op meningsuiting , dit na ruggespraak met ...
Trouwens vind je mij ook terug op mijn eigen website met ” mijn verhalen van vroeger en nu “ en op DUIVENVARIA .NL )
Behalve uitslagen en foto’s van mijn duiven ga ik daar ook geen rechtstreekse reactie ’s  meer plaatsen op gebeurtenissen allerhande .
Het gaat afhangen van de gebeurtenissen in 2020
of ik ga stoppen met de duivensport .
De zaken mij aan gedaan in 2019 zijn zeker niet voor herhaling vatbaar .
( mijn gezondheid begint er onder te lijden )
Dat ik ga stoppen wil nog niet zeggen dat ik geen duiven meer ga houden . Ik ga anderen met mijn duiven laten vliegen en mij toeleggen op mijn grootste passie “ het kweken van ....” gevolgd door het “ schrijven over ....” waar ik trouwens al mee bezig ben .
Aan kampioenschappen op plaatselijk niveau die men laat duren tot in de herfst, om nog aan een beetje duiven te geraken , ga ik ook niet meer mee doen .
Het is welletjes geweest .
Tot slot heb ik GP uitgedaagd op het Msn Forum ,  waar hij actief is onder de schuilnaam Guido 2 West .
Hij maakte reclame voor zijn clubje en deed ook zijn beklag over de kosten ...
Ik heb daarop gerepliceerd  met de bedenking dat hij niet moet klagen als hij de mensen die hem steunen buiten smijt !!
Op deze post hebben een paar anonieme klootzakken gereageerd en er zich mee bemoeid .
Gewoon met de bedoeling om mij in een slecht daglicht te kunnen stellen .
Ik heb van dit evenement een dossier aan gelegd in mijn “ Google Documents “ . Het kan nog van pas komen .
Tot GP zeg ik . Je hebt niet eens het lef om in het openbaar op een forum met mij in discussie te gaan over het gebeurde .
Een van die anoniemen schreef  :
” dat het overal mis loopt waar dit individu zich vertoont . “
Met dit individu wordt natuurlijk  “ ik “ bedoeld .
Dat is natuurlijk schromelijk overdreven maar blijkbaar hebben sommigen als doel om mij een imago aan te meten van oproerkraaier en ruziemaker .
Ik begrijp niet dat ze veronderstellen  daar ergens voordeel mee te kunnen doen ??
Soms loopt het inderdaad “ mis “ . Vooral als ze mij in de rug schieten !! .
Sommige vrienden zeggen mij ....Roger , laat het los . Trek je dat allemaal niet meer aan en geniet van je duiven en je gezin .
Volledig akkoord ! Probeer ik te doen ! MAAR ....DAN MOETEN ZE MIJ GODVERDOMME OOK GERUST LATEN EN MIJ MIJN SPEL LATEN SPELEN ; MIJ NIET VOOR VOLDONGEN FEITEN STELLEN !
Maar goed , ik ga er niet blijven over zeveren . Het wordt tijd dat ik het met jullie eens over duiven ga hebben  .
In een volgende aflevering ga ik het eens hebben over jonge duiven ziektes en  de kweek in het algemeen .
Tot dan ?
Met vriendelijke groeten
Casier Roger

Art. 36

Verondersteld wordt dat de liefhebber op de hoogte is dat hij in de vastgestelde deelnemingszone woont, op straf van eenvoudige nietigverklaring van de prijzen, zonder terugbetaling van de inzetten. De inrichters hebben niet het recht wijzigingen aan de vastgestelde deelnemingszone aan te brengen tijdens het vluchtseizoen.

Indien de deelnemingszone een cirkel is, zullen de verenigingen of verbonden in het reglement van hun wedvluchten, de coördinaten van het middelpunt van deze cirkel vermelden.

Voor de verenigingen is dit middelpunt bepaald, hetzij door de coördinaten van de kerk (deelgemeente) of de coördinaten van het lokaal van de vereniging. Voor verbonden wordt het middelpunt aangegeven door de gemiddelden van de X-en Y-coördinaten van de uiterst gelegen verenigingen of het centrum van het verbond.

De straal wordt uitgedrukt in volledige kilometers.

De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in een tekst die door alle liefhebbers kan worden begrepen.

De comités van de PE/SPE hebben het recht over de geschiktheid van de door de verenigingen of verbonden bepaalde deelnemingszones te beslissen.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 29 van huidig reglement is het de verenigingen of verbonden ten strengste verboden, onder gelijk welk voorwendsel, gelijk welke liefhebber uit te sluiten die in de omschreven omtrek woont, die voorkomt op het programma noch het getal van zijn duiven, noch het bedrag van zijn inzetten te beperken, noch een andere bijdrage te eisen dan deze voorzien voor de inrichtingskosten.

Behalve in geval van akkoord tussen de betrokken entiteiten zullen de comités van de PE/SPE, ingeval de stralen of deelnemingszones van hun verenigingen het grondgebied van een andere entiteit overlappen, de reglementen van deze laatste toepassen.

De aanvragen tot samenspel tussen verenigingen uit verschillende PE/SPE zullen van rechtswege door de betrokken comités van de PE/SPE dienen te worden goedgekeurd voor de verenigingen uit aanpalende gemeenten (en niet deelgemeenten). De inrichter en het hoofdlokaal zullen steeds dienen gevestigd te zijn in de entiteit die het grootst aantal leden vertegenwoordigt in het samenspel.

Bij een vastgesteld in gebreke blijven door een comité van de PE/SPE voor de beschikkingen voorzien door de twee voorgaande paragrafen, zal een beperkte commissie van drie personen aangeduid door de nationale raad van beheer en bestuur en voorgezeten door de ondervoorzitter bevoegd voor sportieve aangelegenheden, de betwiste gevallen beslechten.